Zopár poznámok k offshore účtom

Otázky spojené s offshore bankovníctvom, založením a fungovaním rôznych offshore spoločnosti sú aktuálnou témou nielen u nás. Existujú a budú sa prejavovať snahy o určitú transformáciu a transparentnosť tohoto spôsobu obchodného a finančného podnikania. V oblasti offshore bankovníctva sa to napríklad prejavuje aj tým, že mnohé banky zavádzajú dodatočné overovanie a požiadavky v procesu založenia si offshore účtu v bankovej inštitúcii.

offshore účet

Bankový účet v zahraničí pri podnikaní je výhodné

Dodatočné požiadavky na offshore účet

V offshore bankovníctve sa stále častejšie objavujú často podstatné dodatočné požiadavky na otvorenie vášho účtu, na ktoré nemusíme byť zvyknutí. Tieto požiadavky sú však na mieste a majú svoje opodstatnenie. Malo by sa takto predísť praniu špinavých peňazí, daňovým podvodom alebo protiprávnym konaniam a aktivitám, ktoré môžu byť občas spájané s offshore podnikaním.

Offshore banka si môže vyžiadať referencie

Vaša nová offshore banka, v ktorej ste sa rozhodli založiť si svoj bankový účet, si môže požiadať o doručenie platných referenčných finančných dokumentov z vašej banky, ktorú momentálne používate v domovskej krajine. Malo by z nich byť jasné, aký je zostatok na účte, pohyby na ňom a výpisy z vášho účtu za posledných šesť až dvanásť mesiacov. Mnohé offshore banky vás môžu požiadať o informácie, aký druh obchodovania a finančných operácií sa očakáva realizovať aj prostredníctvom novozaloženého offshore účtu.

offshore účet

Offshore účet – zistite prečo môže byť pre vaše podnikanie ten pravý

Offshore bankové centrá sú pod rastúcim tlakom

Offshore bankovníctvo je dlhodobo pod určitým tlakom. Snahou je predchádzať a zastaviť nezákonnú činnosť. Preto mnoho offshore bánk chce dodatočnú dokumentáciu pri zakladaní offshore účtov. Chcú vedieť, odkiaľ peniaze, ktoré budú alebo už sú uložené v ich banke pochádzajú. Ak sú vaše finančné prostriedky z pracovných príjmov a sú na výplatných páskach od zamestnávateľa, potom to bude pravdepodobne stačiť. Ak si chcete uložiť aj výnosy z investícií, offshore banka môže požiadať o informácie o charaktere vašich investícií a kde sú držané. Pokiaľ máte na svojom offshore účte značné finančné prostriedky z obchodných alebo realitných transakcií, možno budete musieť poskytnúť predajné zmluvy alebo iné relevantné dokumenty.

 

Komentovať