Zopár informácií o obľúbených diabolkách JSB Match Diabolo

Už od roku 1991 sa datuje história firmy vyrábajúcej známe diabolky do vzduchových pušiek a pištolí. Bývalý aktívny športový strelec a neskôr aj tréner Jozef Schulz sa rozhodol vyrábať športové strelivo pre vzduchové zbrane pod názvom JSB Match Diabolo Bohumin. Po skončení aktívnej streľby a trénerskej práci sa začal profesionálne venovať výskumu a vývoju v oblasti výroby tohoto typu streliva. Na základe svojich osobných skúseností so streľbou diabolkami sa neskôr v jeho firme objavili lisovacie stroje, na ktorých začal vyrábať svoju muníciu. V roku 2008 sa na scéne objavila firma JSB Match Diabolo a.s., ktorá kúpila spoločnosť Josefa Schulza a úspešne pokračovala v produkcii vysoko kvalitných a žiadaných druhov oloveného streliva typu diabolo.

Diabolo

Tvar nábojov Diabolo si nemožno zmýliť.

Kvalita a opäť kvalita

Najdôležitejšou charakteristikou streliva vyrábaného touto akciovkou je samozrejme špičková kvalita, ktorá je zaručená jedinečnou používanou výrobnou technológiou používanou. Charakter výrobného procesu a následná kontrola je kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim vlastnosti diaboliek. Výrobky JSB Match Diabolky v súčasnosti predstavujú svetové strelivo do vzduchových zbraní najvyššej kvality. Túto skutočnosť potvrdzujú mnohí špičkoví strelci, odborníci v tejto oblasti, nadšenci streľby zo vzduchovkových zbraní ako aj samotní výrobcovia zbraní. S cieľom ďalej zlepšovať kvalitu a vlastnosti streliva, firma investuje každý rok do inovácie technológie strojov.

diabolo

Vzduchovka a diabolo náboje. O zábavu je postarané.

Diabolo rôznych sérií sú distribuované po svete

Od svojho založenia akciová spoločnosť neustále zvyšuje objem výroby tak, aby mohli reagovať na vysoký dopyt po svojich výrobkoch. Veľkú pozornosť venujú aj zlepšeniu svojich služieb. Produkty spoločnosti sú distribuované do približne 32 krajín. Spoločnosť vyváža na trh do USA, Ruska, Japonska a v Európe má významných zákazníkov v Anglicku a Nemecku. Dopyt po strelive typu diabolo je samozrejme aj na našom trhu. Súčasný vývoz spoločnosti je okolo 90% jej produkcie. JSB Match Diabolo a.s. v súčasnosti zamestnáva približne 40 zamestnancov, z čoho takmer polovica je sústredená na finálnu ručnú kontrolu olovených nábojov známych aj pod slangovým výrazom diabolky.

Komentovať