Zeolit vo výžive hospodárskych zvierat

zeolitV rôznych priemyselných aplikáciách sú možnosti praktického používania zeolitu dostatočne známe. Je to nielen v oblasti čistenia vôd ale aj pri prevencii a likvidácii konkrétnych enviromentálnych problémov a záťaží. Stále častejšie sa prírodný zeolit objavuje ako doplnková látka v kŕmnej zmesi vo výžive hospodárskych zvierat.

Môže to mať pozitívny vplyv na prevenciu niektorých chorôb a zlepšenie celkového zdravotného stavu chovaných zvierat na farmách. Bolo preukázané, že pridaný zeolit v krmive napomáha fyzikálno-chemickému procesu adsorpčnej izolácie nebezpečných mykotoxínov. Prítomnosť substrátov na báze prírodného zeolitu v kŕmnych zmesiach napomáha a prispieva k znižovaniu adsorpcie týchto zhubných látok v zažívacom trakte hovädzieho dobytku.

Zeolit v zažívacom trakte zvierat

zeolit ako prídavok do kŕmnej zmesiPriaznivých účinkov pridaného zeolitu v každodennej strave kráv, ošípaných, oviec či hydiny je však viacero. Okrem všeobecného znižovania prítomnosti mykotoxínov je priaznivý účinok zeolitov v kŕmnej zmesi známy aj pri prevencii prejavov mliečnej horúčky a ketózy dojníc. Potvrdzujú to mnohé výsledky vedecko-výskumných prác publikovaných v odbornej literatúre. Tieto štúdie sa zaoberajú aj účinkom pridaného zeolitu v kŕmnej zmesi proti infekcii tráviaceho ústrojenstva hospodárskych zvierat. Stále konkrétnejšie sa hovorí o ich používaní ako protihnačkových liečiv či nosičov a spúšťačoch aktívnych látok prítomných v kŕmnej zmesi.

Je všeobecne známe, že zeolit môže plniť funkciu nosiča antibakteriálnych materiálov. A na záver je tiež potrebné poznamenať, že mnohé štúdie uvádzajú, že pridaný zeolit v kŕmnej zmesi zvierat nemá žiadne podstatnejšie vedľajšie či dokonca toxické účinky a jeho rozumné používanie je bezpečné vo výžive chovaných zvierat.

Prečo práve prírodný zeolit?

zeolitŠtúdiu kryštalochemických a fyzikálnych vlastností zeolitu je venovaná v poslednom desaťročí značná pozornosť. Nielen odborných pracovísk a mineralógov, ale aj konkrétnych ťažobných a zpracovateľkých zoskupení. Využívajú sa aj v poľnohospodárskej veľkovýrobe, hlavne ako súčasť hnojív, aj ako prísada do kŕmnych zmesí. Všetky rôznorodé aplikácie zeolitu sú úzko prepojené s ich dobrou výkonnosťou v iónovej výmene, adsorpčných a biokatalytických procesoch, ako aj s jeho vysokou chemickou stabilitou.

Zeolit môže mať veľký význam vo veterinárnej medicíne v blízkej budúcnosti, pretože mnoho biomedicínskych procesov veľmi úzko súvisí s komplikovanými reakciami iónovej výmeny, adsorpcie a katalýzy. Dôvodov pre pridávanie zeolitu do kŕmnej zmesi môže byť niekoľko. Sú to hlavne biologické vlastnosti súvisiace s jeho dlhodobou chemickou a biologickou stabilitou, reverzibilné adsorpčné vlastnosti viažúce malé molekuly chemických zlúčenín a vynikajúce selektívne vlastnosti. Zeolit nenahrádza v kŕmnej zmesi zvierat potrebné živiny. Má však schopnosť aktivovať správnym smerom imunitné reakcie chovaných zvierat.

Vhodne upravený zeolit môže byť dodávateľom chemických prvkov potrebných pre normálnu zdravú činnosť zvierat. Prírodný zeolit vhodne a správne pridaný do kŕmnej zmesi má výnimočnú schopnosť výmeny iónov a spoluzúčastňuje sa tak na určitých biochemických procesoch vo vnútri tráviaceho systému zvierat. Dôležité je ale poznamenať, že každým dňom sa objavujú výsleky pestrých vedeckých výskumov súvisiacich s touto zaujímavou zeolitovou prírodnou surovinou.

Komentovať