Zbrane môžu byť aj chladné 

Zbrane sprevádzajú ľudstvo už od jeho ranných prvopočiatkov. Už toľko diskutovaní lovci a zberači plodov požívali primitívne zbrane. Aj vhodne tvarovaný kameň či dostatočne tvrdý kus dreva sa stáva v rukách útočníka nebezpečnou zbraňou. Archeologické výskumy a nálezy potvrdzujú, že naši dávni predkovia  oplývali detailnou schopnosťou výroby jednoduchých nástrojov. Z materiálov vyskytujúcich sa v ich blízkom okolí alebo ktorý získali výmenou. Klasicky známym je pazúrik.  Rôzne primitívne pomôcky im samozrejme uľahčovali každodenný život. Medzi tieto nástroje je možné zaradiť prvé zbrane, ktoré ich nositeľom uľahčovali obstaranie si potravy lovom.  A v tejto etape vývoja človeka sa taktiež začína aj naša história zbraní ako takých. 

zbrane
Zbrane by mali slúžiť predovšetkým pre zábavu

Kamenná sekera je chladná zbraň 

   Ako by sa dalo čo najjednoduchšie vysvetliť, čo chápať pod označením chladná zbraň? Jej stručná definícia spočíva v jej použití. Je to akákoľvek zbraň, ktorá  si pre svoj účinok vyžaduje priamy fyzický kontakt útočníka  s oponentom. Medzi chladné zbrane tak vďaka tejto definícii je možné zaradiť akúkoľvek zbraň, ktorá je určená na kontakt s nepriateľom alebo obeťou. Chladné zbrane sú prvopočiatkom remeselnej tvorby človeka. Medzi prvé nástroje vyrobené ľudským druhom a jeho predkov patria práve nástroje, určené na lov zveri a na boj. Ide o škálu predmetov a zbraní, ktoré je možné definovať ako chladné zbrane. Prvou známou chladnou zbraňou je tzv. pästný klin, ktorým začal vývoj tvorby nástrojov. Medzi ktoré patria aj zbrane. Predchodcom snáď každej chladnej zbrane je nástroj, uľahčujúci niektorú z prác všedného života. Napríklad základom pre kopije je pästný klin na dlhej palici pôvodne určený na lov zveri. Základom pre nôž je pästný klin samotný.

zbrane
Zbrane môžu byť aj štýlové

Aj naša valaška je zbraň 

Vynález pästného klinu tak možno považovať za prvopočiatok tvorby zbraní. Základným účelom chladnej zbrane je umocnenie schopnosti jej používateľa a teda väčšia efektivita jeho útočnej činnosti. Chladná zbraň je veľmi široký pojem, ktorý zahŕňa takmer každý objekt z vášho okolia. Známa valaška je dlhá, ľahká a tenká sekera používaná v minulosti ako zbraň, palica na chodenie, nástroj na úpravu dreva a na klčovanie nežiaducich rastlín na lúkách pastiermi. Je zaradená na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Komentovať