Zakladateľ Krav Maga – Imrich Lichtenfeld

Systém sebaobrany Krav Maga, ktorý bol vyvinutý pre potreby izraelskej armády, má svoj pôvod v uliciach predvojnovej Bratislavy. Zakladateľ Imrich Lichtenfeld sa síce narodil v Budapešti, ale detstvo a dospievanie prežil v Pressburgu, terajšej Bratislave.

Detstvo a mladosť v medzivojnovej Bratislave

krav maga

Imrich Lichtenfeld – zakladateľ Krav Maga

Imrich vyrastal v rodine, kde šport, vzdelanie a zákony boli na prvom mieste. Imrichov otec bol detektívom v neuniformovaných zložkách tajnej polície a mal povesť lovca kriminálnikov. Vďaka otcovmu vplyvu sa Imrich venoval viacerým športom, v ktorých sa mu aj darilo. Stal sa víťazom slovenského šampionátu v boxe, zápasení a aj gymnastike. Potom sa rozhodol venovať viac iba jednému športu, a tým bolo zápasenie. V zápasení vyhrával viacero domácich aj zahraničných súťaží.

Nacisti všetko zmenili

Rozbiehajúcu sa kariéru športovca začal ohrozovať rastúci vplyv nacistov v spoločnosti. Imrich ako židovský športovec časom musel upustiť od športového zápasenia. Jeho zmysel pre spravodlivosť a odvaha bojovať proti nacistom vyústila do častých pouličných stretov medzi židmi a skupinami podporujúcimi nacistov. Niekde tu sa začína datovať vznik Krav Maga. Imrich prešiel od zápasenia s jasnými pravidlami k pouličným bojom bez pravidiel. Vďaka skúsenostiam z boxu, zápasenia a gymnastiky, a aj prirodzeným vodcovským schopnostiam, sa stal lídrom skupiny. Táto skupina viedla neférový boj a bojovala o prežitie. Vďaka neľútostným stretom, ktoré musel vybojovať, sa Krav Maga vyprofilovala na účinný, efektívny a celosvetovo uznávaný spôsob boja zblízka.

Útek z Bratislavy až po oficiálne bojové umenie Krav maga

krav maga

Z Bratislavy až do Palestíny

Pre vyhrotenú situáciu v Bratislave bol Imrich v roku 1940 donútený opustiť svoje mesto na lodi Pentcho. Po dvoch rokoch plavby plných útrap, a častokrát aj boja o holý život, bol po výbuchu plynovej nádrže na lodi prevezený do Alexandrie. Po uzdravení slúžil v československých légiách v Severnej Afrike. Po skončení služby sa dostal do Palestíny, kde po stretnutí s priateľmi z Pressburgu bol hneď predstavený hlavnému veliteľovi skupiny Haganah. Ten ho ihneď menoval inštruktorom telesnej prípravy a boja zblízka. Tu rozvinul štýl Krav Maga do detailov. Krav Maga je dodnes používaný v Izraelskej armáde na boj z blízka.

Komentovať