Nízkoenergetický dom nie je drahší ako klasický

V dnešnej dobe stáleho zvyšovania cien energií sa už aj stavebníci zaujímajú ako čo najviac ušetriť náklady na bývanie už vďaka spôsobe výstavby domu. Čoraz viac sa do popredia dostávajú takzvané nízkoenergetické domy.

Rozdelenie spotreby energie v priemernom dome

nizkoenergeticky-domPriemerné rozdelenie spotreby energie v dome je nasledovné: 83% vykurovanie, 8% príprava teplej vody, 1% osvetlenie, 8% ostatná spotreba. Zo zistených údajov, ktoré publikoval Slovenský plynárenský priemysel vyplýva, že väčšina spotreby energií ide na vykurovanie. Tento fakt vyplýva z dĺžky vykurovacej sezóny na Slovensku.

Vykurovacia sezóna u nás trvá v nížinách väčšinou 6 – 7 mesiacov. V horských a podhorských oblastiach sa toto obdobie predlžuje na 8 – 9 mesiacov. Tieto fakty spôsobujú, že najväčšia možnosť úspor je práve pri vykurovaní. Toto je jeden z hlavných dôvodov narastajúceho trendu výstavby nízkoenergetických domov.

Šetrenie vďaka nízkoenergetickému domu

Ako udáva na svojich stránkach Slovenský plynárenský priemysel, priemerná spotreba domov postavených pred rokom 1997 je 165 – 195 kWh na meter štvorcový ročne. Pri porovnaní s normou spotreby, ktorú musia spĺňať nízkoenergetické domy je tento rozdiel obrovský. Spotreba nízkoenergetických domov musí mať spotrebu za rok 15 – 50 kWh na meter štvorcový.

Tento rozdiel v spotrebe sa samozrejme premieta aj do nákladov na bývanie. Bývanie v nízkoenergetických domoch je značne úspornejšie bez potreby obmedzovania komfortu bývania. Realita býva často presne opačná. Vďaka využívaniu moderných materiálov a postupov pri výstavbe je bývanie pohodlné a príjemné.

Nízkoenergetický dom nie je drahší ako klasický

Pri laickej debate o nízkoenergetických domoch sa často tvrdí, že výstavba je drahšia. Tento argument nie je pravdivý. Jedná sa hlavne o správne dodržiavanie technologických postupov pri výstavbe a použitie správnych materiálov. Výstavbu nízkoenergetických domov bez problémov zvládajú aj slovenské firmy, teda stavebník nemusí dodržiavanie postupov sám kontrolovať, ale môže sa spoľahnúť na prácu profesionálov. Vnútorné zateplenie nie je pri týchto domoch povinné, no ak si to želáte (čo je veľmi výhodné a užitočné), je dobré oznámiť to vpred. Okrem 100% návratnosti vašich investícií oceníte tiež optimálnu teplotu – rovnako v zimných ako aj letných horúcich mesiacoch. Teda nič nám nebráni vo využití moderných technológií a znížení si nákladov na bývanie.

Komentovať