Krátke zbrane a ich nosenie v bežnom živote je v našich končinách najviac spojené s príslušníkmi polície alebo ich náprotivkami,