Sú offshore spoločnosti naozaj také výhodne?

seychely

K tzv. daňovým rajom patrí aj ostorv Seychely

Počuli ste už niekedy o tom, že niekto si založil offshore spoločnosť? Ak sa nepohybujete v tejto brandži dennodenne tak zrejme nie. A počuli ste už o tom, že niekto, kto podniká na Slovensku má firmu so sídlom na ostrove v Karibiku? To už zrejme áno. Ako už z anglického názvu vyplýva, tak offshore spoločnosti sú založené práve na podnikaní v jednej zemi, osobami s majetkom sídliacim v inej zemi. Väčšina malých zemí, (najmä ostrovov), láka takto podnikateľov na znížené daňové povinnosti, daňové prázdniny a mnoho ďalších finančných praktík.

 

Je takéto podnikanie vôbec legálne?

Takéto podnikanie môže niekomu pripadať ako nelegálne. Ide predsa o neplatenie daní, no v prvom rade si treba ujasniť dva termíny – a to daňový únik a vyhnutie sa daňovým povinnostiam. Daňový únik je jednoznačné neplnenie povinnosti, ktoré ukladá zákon a tým pádom aj nelegálna činnosť. Mnohokrát ste už počuli, že podvodník si uložil peniaze v zahraničnej banke, kde je v anonymite. Toto nie je podnikanie, ale podvod a navyše je to podvod, ktorý sa nemusí vyplatiť ani samotnému previnilcovi. Takáto banka peniaze spreneveriť a klient s tým poriadne nič nemôže spraviť. Offshore spoločnosti však nie sú založené na podvode. Platenie daní je náklad ako každý iný a správny podnikateľ má za úlohu svoje náklady znížiť. Ak teda založíte firmu niekde, kde vám priliehajú isté daňové povinnosti, ktoré si plníte, nejedná sa o žiadnu nelegálnu činnosť.

Výhody a nevýhody offshore spoločnosti

offshore spoločnosti

Offshore spoločnosti zaručujú anonymitu majiteľovi spoločnosti

Základným prvkom na ktorom je toto podnikanie založené je už spomínané zníženie daňových nákladov, ktoré je aj najväčšou výhodou. Okrem toho tiež offshore ponúka anonymitu majiteľovi spoločnosti. Údaje o majiteľov pozná možno tak akurát administratívny pracovník, ktorú vašu firmu založil. Takúto spoločnosť založíte veľmi rýchlo, niekedy aj do dvoch dní, čo je tiež nesporná výhoda oproti klasickému podnikaniu. Jednou z nevýhod by mohol byť absolútny zákaz podnikania v tej danej zemi alebo rôzne ročné poplatky či poplatky na kuriérske služby, ktoré vzhľadom na vzdialenosť nie sú vždy najmenšie. Takéto finančné náklady sú však v porovnaní s ušetrenými peniazmi na daniach len minimálne a preto sú offshore spoločnosti stále výhodnou formou podnikania.

Komentovať