Správne nainštalovaná eKasa má dosť výhod

Už niekoľko rokov sa nielen aktívni podnikatelia ale aj bežní občania a zákazníci stretávajú s diskusiami ohľadom zavádzania elektronických registračných pokladníc. Diskutuje sa o daňových únikoch či príjmoch do štátneho rozpočtu. Ale aj o tom, aké sú výhody aj nevýhody zavádzania tohto projektu do každodennej praxe. Prípravné práce sú ukončené, legislatíva schválená a eKasa sa stáva pre mnohých realitou ich každodennej fakturácie a kontaktu so zákazníkmi. V každom prípade je na mieste tvrdenie, že zavedenie používania systému eKasa našou Finančnou správou, je jednou z najdôležitejších zmien pre podnikateľskú sféru. Jej cieľom je hlavne v čo najväčšej miere a rozsahu zamedziť a zabrániť daňovým únikom a podvodom.

eKasa

eKasa je hlavne o komunikácií 

     Je pochopiteľné, že hlavným cieľom a obsahom zavádzania systému eKasa je to, aby dochádzalo k zjednodušenej a spoľahlivej online komunikácií medzi jednotlivými podnikateľskými subjektmi a Finančnou správou. Vytvorený automatizovaný a prehľadný systém elektronickej registračnej pokladnice predstavuje značné množstvo výhod pre malých a stredných podnikateľov.  Systém eKasa však poskytuje výhody aj pre kupujúcich či spotrebiteľov. Umožňuje jednoduchý prístup k evidencii daňových dokladov pre kupujúceho. Dokladov potrebných aj  pre daňové účely. Prínosy a výhody systému určite prevládajú. Počiatočné problémy so zavádzaním systému eKasa sú za nami a väčšina zainteresovaných to všetko okolo vníma pozitívne. Obchodníci  sa nemusia báť nejakých svojich chýb či zlyhaní ich zamestnancov. Správne prevádzkovaná  eKasa ich núti robiť všetky úkony v súlade so zákonmi a požiadavkami Finančnej správy. Chráni spotrebiteľa pred podvodníkmi či nekalými praktikami v obchodných stykoch a pri predaji. Pokladničný doklad za tovar či služby si môže každý spotrebiteľ overiť prostredníctvom vhodnej aplikácie alebo na webe. 

eKasa
Mobilná eKasa

Kvalitné a spoľahlivé internetové pripojenie 

   Mnohí podnikatelia si dávali a určite aj stále dávajú sami sebe otázku, čo  im tento systém eKasa konkrétne pre ich druh podnikania prináša. Či sú alebo nie sú povinní v rámci platnej legislatívy používať vo svojej sfére a mať profesionálnu eKasa. Veľa vecí si môžu naštudovať a zabezpečiť sami, využiť odborné poradenstvo firmy špecializujúcej sa na túto aktuálnu problematiku. Pokiaľ sa rozhodnú, nemusia príliš veľa investovať. Môžu používať aj  klasickú elektronickú registračnú pokladnicu správne prepojenú na systém eKasa. Takto sa dá využiť aj počítač, mobil, tablet alebo aj virtuálna registračná pokladnica. Chce to len ten správne nainštalovaný softwér a  spoľahlivý internet. 

Komentovať