Software engineering – top level v IT

Software engineering, v preklade softvérové inžinierstvo, je vyššia pozícia v IT hierarchii. Termín je zložený z dvoch slov, softvér a inžinierstvo. Softvér sa považuje za súbor spustiteľného programovacieho kódu, pridružených knižníc a dokumentácie. Softvér vyrobený pre konkrétnu požiadavku sa nazýva softvérový produkt. Inžinierstvo sa na druhej strane zameriava na vývoj produktov pomocou presne definovaných vedeckých princípov a metód. Software engineering je teda v podstate proces analýzy požiadaviek používateľov a následného navrhovania, budovania a testovania softvérových aplikácií, ktoré tieto požiadavky uspokoja. Výsledkom softvérového inžinierstva by mal byť efektívny a spoľahlivý softvérový produkt.

software engineering
Software engineer musí byť schopný riešiteľ situácii

Ako sa stať softvérovým inžinierom?

Začiatok novej kariéry nie je nikdy ľahký. Ak však máte pevne stanovený konečný cieľ, veľmi vám to pomôže v prekonávaní prekážok na ceste. Mali by ste mať jasný cieľ, ako je napríklad:

– Chcem si vybudovať kariéru ako softvérový inžinier

– Chcem pracovať ako softvérový inžinier v zavedenej IT spoločnosti.

– Chcem pracovať ako platný člen tímu a dostať za to dobre zaplatené.

Software engineering sa nezameriava výlučne iba na kódovanie alebo programovanie. Mali by ste však vedieť aspoň zopár jazykov pre lepšie pochopenie. Neexistuje žiadna spoločná dohoda o tom, ktoré jazyky sú najužitočnejšie. Medzi tie najpopulárnejšie a najžiadanejšie sa radia : Python, JavaScript, C#, C++, Ruby a Java.

software engineering
Niekedy stačí málo k dosiahnutiu veľkých vecí

Čo bude vašou úlohou?

Ako od platného a šikovného softvérového inžiniera sa od vás bude očakávať najmä nasledovné:

-Byť dobrým programátoromorientovať sa v dátových štruktúrach a algoritmoch.

-Ovládať viac ako jeden programovací jazyk.

-Oboznámenie s rôznymi dizajnovými prístupmi.

-Definovanie uskutočniteľnosti softvérových operácií prostredníctvom vyhodnotenia problému, analýzy a vývoja riešenia.

-Zdokumentovanie a demonštrovanie riešení vývojom diagramov, dokumentácie, usporiadaní, komentárov ku kódu, atď

-Zlepšovanie operácii dokončením práce na analýze systémov a odporúčania pre neefektívne postupy

-Získavanie a licencovanie softvéru po obdržaní relevantných údajov od dodávateľov

-Testovanie a schvaľovanie výrobkov

Comments
  1. R00Ma

Komentovať