Softvér Teamcenter rozhodne o úspechu

Tímový softvér Teamcenter® je moderný, prispôsobivý systém riadenia životného cyklu produktu PLM (Product Lifecycle Management). Tento bezkonkurečný softvér nemeckej spoločnosti Siemens spája pracovníkov a rôzne procesy cez funkčné silá s digitálnym vláknom umožnňujúcim  inovačné príspevky a vstupy pracovníkov firmy. Charakteristická šírka a hĺbka portfólia Teamcenter znamená, že môžete vyriešiť viac náročných úloh súčasne, potrebných na vývoj veľmi úspešných produktov. Z jednoduchého, praktického a intuitívneho používateľského rozhrania softvéru Teamcenter sa ľudia v celej organizácii môžu ľahšie a kreatívnejšie zúčastňovať na procese vývoja produktov.

Teamcenter

Majte kontrolu nad údajmi a procesmi.

Začnite s implementáciou PLM

Teamcenter je jednoduchý na používanie a ľahko implementovateľné riešenie pre Product Lifecycle Management. Pre veľké a stredné priemyslené podniky alebo väčšie organizované pracovné skupiny môže byť východiskovým bodom pre komplexné PLM stratégie s nízkymi nákladmi na údržbu a vysokou návratnosťou investícií. Softvér Teamcenter je určite jeden z  najrozšírenejší PLM systémov na svete. Poskytuje zákazníkom  a užívateľom tú najlepšiu variabilitu, výkon a najnovšie funkcie vo svojej triede.

Kontrola nad údajmi a procesmi

Teamcenter

Umožňuje plné pochopenie úloh tímov a rizík, ktorým jednotlivé projekty čelia v časovej tiesni.

Nainštalujte si softvér Teamcenter a budete mať kontrolu nad produktovými údajmi a procesmi. Vrátane návrhov 3D, elektronického vybavenia a príslušenstva, používaných nainštalovaných softvérov, potrebnej dokumentácie ako aj materiálových listov BOM (Bill of Materilas). Dosiahnite väčšie výnosy vo vašom systéme PLM (Product Lifecycle Management) využívaním informácií o vašich produktoch vo viacerých doménach a oddeleniach. Softvér Temacenter poprepája nielen zainteresovaných pracovníkov, ale aj výrobné procesy, kvalitu, náklady na inžinierstvo, celkové zosúladenie a servis s vašim dodávateľským reťazcom. Flexibilný a prispôsobivý Teamcenter včas reaguje meniacim sa obchodným a výrobným zmenám a všetkým výzvam súvisiacich s vývojom produktov.

Pestrá ponuka Teamcenter

Tento softvér podporuje proces projektového riadenia na technických oddeleniach. Zvyšuje rýchlosť, efektivitu a kvalitu vývoja výrobku od konceptu až po realizáciu. Všetky prostriedky a nastavenia systému je možné v praxi ľubovoľne modifikovať alebo zavádzať nové. Široké spektrum možností nastavenia Temacenter umožňujú jeho aktuálne a pružné prispôsobovanie potrebám a požiadavkám firmy.

Komentovať