Sociálna starostlivosť o seniorov vie byť náročná

Stretli ste sa už niekedy s takýmto typom starostlivosti? Ak áno, isto budete súhlasiť, že sociálna starostlivosť o seniorov nie je žiadna jednoduchá práca. Takúto starostlivosť môžeme rozdeliť na dve skupiny : Domáca alebo profesionálna starostlivosť. Profesionálna starostlivosť sa odohráva zväčša v zariadeniach, ktoré sú na takýto druh starostlivosti pripravené a vlastnia rôzne prístroje či pomôcky pre uľahčenie práce. V domácej starostlivosti sa to značne líši. Vo väčšine prípadov sa starajú deti o svojich rodičov, ktorí ešte nechcú ísť do domu dôchodcov či iných sociálnych zariadení. Prípadne si seniori najmú opatrovateľku na niekoľko hodín denne. V obidvoch prípadoch to nie je opatera stála tak ako v sociálnych zariadeniach, a riziká sú tým pádom oveľa väčšie.

sociálna starostlivosť o seniorov
Seniori ocenia vašu starostlivosť

Aké sú riziká?

Starší ľudia strácajú často zmysel pre orientáciu. Existuje množstvo prípadov keď sa seniori len tak zatúlali, neboli schopný trafiť domov a ich hľadanie potom nebýva jednoduché. Tiež častejšie strácajú stabilitu, ľahšie sa im zatočí hlava pri náročných pohyboch a tu vzniká riziko pádu. Pri nešťastnejšom páde si potom seniori nie sú ani schopní si zavolať pomoc a ostávajú tak ležať po dlhé hodiny. Ľahšie sa pošmyknú, či už v sprche alebo na šmykľavom teréne. Môžu napríklad zabudnúť vypnúť sporák alebo nejaké elektrické zariadenia. Všetky tieto najčastejšie riziká sa dajú bezpečne kontrolovať a eliminovať v sociálnych zariadeniach. Dobrou správou je, že už aj v domácnostiach.

sociálna starostlivosť o seniorov
Užitočný pomocník pri starostlivosti o seniorov

Ako si to vieme uľahčiť?

Aj keď nie ste svojím blízkym po ruke celých 24 hodín, viete si dnes už pomerne lacno zadovážiť elektronické pomôcky, ktorými sa sociálna starostlivosť o seniorov výrazne uľahčí. Za všetky spomeňme aspoň náramok záchrany, ktorý vás okamžite upozorní na všetky vyššie spomenuté riziká. Má totiž detektor pádu či epileptického záchvatu, núdzové tlačidlo priamo na šikovnom náramku, a k zariadeniu je možné pripojiť až 48 rôznych snímačov a detektorov, ktoré vám dajú kompletný prehľad o vašej blízkej osobe.

Komentovať