S ktorými druhmi organickej hmoty sa záhradkár stretáva?

záhradkár

Záhradkár vie, že kompost je zdrojom organickej hmoty

Organická hmota, či inak kompost, hnoj, má takmer každý záhradkár niekde v rohu svojej záhrady. Na kompost sa využíva výlučne organický odpad. Môžu to byť rôzne konáriky, vetvičky či niektorý kuchynský odpad. Aké druhy organickej hmoty ešte záhradkár môže použiť na kompost?

Náš domáci záhradkár pri pravidelnom hnojení najčastejšie používa rôzne druhy maštaľného hnoja a produkty kompostovania, ktoré môžu zahrňovať niektoré aj nasledujúce možností.

Druhy záhradného hnoja, ktoré záhradkár môže využiť

Živočíšny hnoj

Sú to hlavne výkaly (fekálie), moč a podstielka z fariem a maštalí; môžu už byť pekne prehnité alebo aj čerstvé.

Podrvená kôra stromov

Podrvená kôra ako aj iný nekompostovaný drevitý odpad priamo z lesa, môže pridaním do pôdy spôsobiť jej ochudobnenie o prítomný dusík; najvhodnejšie je použiť takéto organické hnojivo ako vrstvu materiálu na povrchu pôdy (tzv. „mulč“).

Napadané lístie

Čerstvé lístie môže po pridaní do pôdy tiež spôsobiť jej ochudobnenie o dusík; najvhodnejšie je, ak ho záhradkár pridá do svojho záhradného kompostu.

Záhradný kompost

Bežne používaný kompostovaný záhradkársky zelený odpad, s trochou občasne pridaného kuchynského odpadu, je pre záhradkára ten „najjednoduchší“ druh hnojenia.

záhradkár

Do kompostu môžeme dávať pokosenú trávu…

Zelené hnojivo

Zelená vňať určitých vhodných rastlín zaliata vodou vo vhodnej väčšej nádobe; niektoré vhodné živiny sú takto vylúhované do vodného roztoku; nie je to ale vhodný zdroj organickej hmoty pre záhradkára, obsahuje príliš veľa samotnej vody.

Kuchynský odpad

Je široko dostupný, ale je určite vhodné ho pred použitím dôkladne skompostovať.

Pokosená tráva

Zmes pokosenej trávy z trávnika má k dispozícii asi každý záhradkár; je ale dobré veľmi vhodne skompostovať ho spoločne s nejakou na organický uhlík bohatou hmotou, ako je napr. aj obyčajná kvalitná slama.

Prehnité listy zo stromov

Ide predovšetkým o prehnité listy popadané na zem priamo zo stromov bez žiadnych pridaných prímesí.

Hydinový a kurčací hnoj

Len veľmi malé množstvá môžu byť pridané priamo do pôdy; je to veľmi hodnotný aktivačný faktor procesu kompostovania alebo ako vhodná náhrada za umelé hnojivá.

Mestský kompost

Spracovaný a skompostovaný záhradný odpad, odpad z domácnosti a priemyselných podnikov obyčajne za vyšších teplôt než ten náš domáci; obsahuje tak menej semien burín či zárodky nejakých možných chorôb rastlín.

Odpad z pestovania húb

Tento zvláštny substrát môže byť lokálne dostupný a môže byť aj lacný; má prevažne alkalický charakter, takže sa hodí pre kyslé pôdy a pestovanie zeleniny.

Rašelina

Záhradkárom je zástancami organického záhradníčenia doporučené nepoužívať rašelinové produkty na hnojenie; radšej by mal záhradkár zvoliť menej environmentálne poškodzujúcu alternatívu pri hnojení svojich záhonov.

záhradkár

…suché lístie a iné.

Slama

Slama z obilnín odoberá v pôde dusík počas jej hnitia; preto je lepšie ak ju záhradkár skompostuje so zeleným odpadom bohatým na dusík (napr. tá tráva z pokoseného trávnika).

No a v neposlednom rade živočíšne kaly

Tekuté maštaľné hnoje sú dosť problematické na priame použite v záhradke; sú však vo veľkom rozsahu používané na väčších plochách na farmách pravidelne.

Komentovať