Pôrod – Budete aj vy rodiť v zahraničí?

Pôrod

Pôrod v zahraničí

Do októbra 2013 slovenské poisťovne preplácali pôrod v zahraničí len ak sa jednalo o neplánovaný, akútny pôrod. Od tohto dátumu však naberá platnosť legislatíva, v ktorej je ukotvené, že  poisťovňa prepláca pôrod v zahraničí do výšky štandardných nákladov na pôrod na Slovensku. Navyše pred samotným pôrodom nemusíte nič nahlasovať, stačí všetko vybaviť keď budete mať „po“.

V rámci EÚ

Preplatenie nákladov na pôrod sa vzťahuje rovnako na súkromné ako aj verejné zdravotnícke zariadenia v rámci členských štátov Európskej únie. Treba si dať však pozor, že preplácané sú iba tie úkony a vyšetrenia, ktoré by boli hradené poisťovňami na Slovensku vo verejnom zdravotníctve. Takže je vhodné si dopredu zistiť, ak už plánujete dieťa priviesť na svet v zahraničí, ktoré úkony patria do všeobecnej starostlivosti, a ktoré už patria do balíčka nadštandardu.

Platby

Ak sa teda rozhodnete pre pôrod v Rakúsku alebo v Čechách proces platby prebieha tak, že najskôr všetko potrebné zaplatíte z vlastného vrecka a po návrate na Slovensko požiadate o refundáciu z poisťovne. Vyplníte písomnú žiadosť o refundáciu platby a priložíte originál dokladu o zaplatení a záznam o ošetrení. Všetky potrebné informácie, ako aj žiadosť na stiahnutie nájdete na webových stránkach poisťovne. Ak vám bola poskytnutá služba nadštandardu, treba si dať pozor na to, aby nebola zahrnutá v súčte originál dokladu o zaplatení.

Treba však počítať s tým, že suma, ktorú ste zaplatili a suma, ktorá vám príde z poisťovne, sa budú líšiť. Dôvod nájdete v rozdielnych cenách za štandardnú starostlivosť na Slovensku a v členských krajinách. Po prijatí vašich dokladov v poisťovni prepočítajú vykonané úkony podľa našich tabuliek a vyplatia vám sumu, ktorú by vyplatili slovenskej nemocnici, keby ste rodili tu. Ceny v Čechách sa pohybujú od 550€ do 800€ pri cisárskom reze. Niektoré nemocnice, ako napríklad Pôrodnica Výškov vás odbremení od papierovačiek a platenia a všetko si s poisťovňou vyfakturuje sama. V Rakúsku sa zvyčajne platí denne približne 590€s príplatkom za víkendové služby.

Ak nepatríte medzi neplatičov zdravotnej poisťovne a všetky doklady budú v poriadku, suma by vám mala prísť na účet do troch mesiacov.

Pôrod

Ako postupovať ak chcete rodiť v zahraničí?

Komentovať