Pomôcky pre imobilných pacientov

Imobilný pacient nie je schopný stáť ani chodiť, je pripútaný na lôžko alebo invalidný vozík. Imobilita predstavuje pre ľudí komplikácie. Na uľahčenie situácie existujú rôzne pomôcky pre imobilných pacientov, ako sú mechanické invalidné vozíky, elektrické invalidné vozíky, toaletné pomôcky, WC kreslá, vaňové dosky, polohovacie postele a kreslá alebo aj zdvihák imobilných pacientov.

pomôcky pre imobilných pacientov

Aj imobilní ľudia môžu žiť plnohodnotný život

Domáce prostredie alebo nemocničné?

Pobyt a liečba pacienta v domácom prostredí má v porovnaní s liečbou v nemocnici veľa pozitív, ale aj niektoré negatíva. Cieľom v domácej starostlivosti je umocniť všetky pozitívne vplyvy, ktoré pobyt v prirodzenom prostredí prináša a na druhú stranu eliminovať na najnižšiu mieru negatíva, ktoré by pacient v domácom prostredí mohol pociťovať. Pacient v domácej starostlivosti býva v dôsledku svojho ochorenia viac či menej obmedzený vo svojej mobilite a sebestačnosti. Väčšinou je pre neho prínosom, že jeho liečba a rekonvalescencia môže prebiehať u neho doma. Vedecké štúdie dokazujú, že vlastné sociálne prostredie a blízkosť rodiny pozitívne pôsobí na psychiku človeka a hrajú pozitívnu úlohu v uzdravovaní. Na druhej strane je domáce prostredie tiež len určitým provizóriom nemocničnej izby.

pomôcky pre imobilných pacientov

Budúcnosť prinesie revolučné pomôcky pre imobilných

Najpoužívanejšie pomôcky pre imobilných pacientov

S postupom času alebo vďaka nešťastnej náhode sa každý z nás môže dostať do situácie, kedy sa akýkoľvek pohyb stáva veľmi ťažkým. Našťastie je tu široká ponuka najrôznejších pomôcok, ktoré môžu uľahčiť imobilným pacientom, seniorom i ošetrujúcim sestrám každý deň. Vzhľadom k neschopnosti pohybu zvyknú títo ľudia trpieť nadváhou a inými zdravotnými komplikáciami. Obezita môže zhoršovať nielen fyzický stav, ale výrazne sťažuje aj samotnú starostlivosť. Pri vyberaní kompenzačných pomôcok je teda dôležité myslieť na konkrétneho užívateľa a jeho potreby. Pomôcky pre imobilných pacientov sa dajú využiť napríklad na privolanie pomoci – komunikácia sestra-pacient či na detekciu epileptických záchvatov alebo iných neprirodzených stavov. Systémy však vedia využiť aj lekári a sestry, napríklad pre zvolávanie lekárskych tímov alebo pre efektívny manažment personálu a rozdelenie požiadaviek.

Komentovať