Pomôcky pre imobilných pacientov sú dnes sofistikovanejšie

Imobilný pacient nie je schopný stáť ani chodiť, je pripútaný na posteľ alebo invalidný vozík. Imobilita predstavuje pre ľudí značné komplikácie. Na ich uľahčenie existujú rôzne kompenzačné pomôcky pre imobilných. Aj keď nikdy nenahradia plnú mobilitu, pre pacientov majú obrovský význam. Je to pre nich jedna z mála možností, ako sa úplne „neodrezať“ od sveta a dosiahnuť veľmi cennej sebestačnosti, ktorá ich posilní najmä na duchu. A keďže vývoj nezaspal ani v tejto oblasti, môžete sa dnes už stretnúť s veľmi inteligentnými pomôckami, ktoré vedia dokonale zvýšiť sebestačnosť.

pomôcky pre imobilných

Medzi pomôcky pre imobilných radíme samozrejme aj mobil a rôzne zariadenia využívajúce mobil.

Pomôcky pre imobilných a ich budúcnosť

Pomôcky pre imobilných už nie sú iba o invalidnom vozíku. Poznáme už kyber končatiny či náhradné orgány. 3d tlačiarne posunuli vývoj výrazne vpred. A vedci to „ženú“ čoraz ďalej. V dnešnej dobe napríklad výskumníci vo Washingtone skúmajú živočíchy nazývané žaluďovce a odhalili, že tieto bezstavovce sú schopné obnoviť doslova z ničoho čokoľvek – vrátane svojej hlavy, nervovej sústavy či vnútorných orgánov. V prípade, že sa im podarí dešifrovať ich genetickú výbavu, ktorá zabezpečuje „sebahojenie“, mohli by napríklad u ľudí s amputovanou končatinou vyvolať podobný proces obnovy tkaniva. To je samozrejme stále iba štádium výskumu, treba však priznať, že ľudia a vedci vedia často spraviť zázraky a dnes už ozaj nie je nič nemožné.

pomôcky pre imobilných

Aj v tejto schéme objavíte pomôcky pre imobilných

Buďte nápomocní

Asi mnohí z nás si nevedia predstaviť život bez možnosti pohybu. O to viac treba rešpektovať ľudí, ktorí s tým bojujú celý život. Tí tiež potrebujú často niekoho, kto sa o nich aspoň čiastočne postará. A takáto starostlivosť o staršie osoby so zdravotným postihnutím môže byť stresujúca a náročná. Aj preto je dôležité investovať do niekoľkých užitočných pomôcok na mobilitu. Kvalitné doplnky pre mobilitu sú dokonalým riešením pre starších ľudí, ktorí stále môžu chodiť, ale potrebujú trochu pomoci vo forme dodatočnej podpory. Blízku osobu treba udržiavať aktívnu a s pocitom, že na nej niekomu záleží.

Komentovať