Poľovať sa dá aj v národnom parku

Hoci takéto vyjadrenie je pre väčšinu verejnosti prekvapivým a nečakaným faktom, vzhľadom na slovenskú legislatívu je to možné. Podmienky sú aktuálne iba dve. Za prvé musí poľovník poľovať sám, teda nemôže sa jednať o skupinovú poľovačku. Za druhé musí mať zaplatenú povolenku od majiteľa revíru, teda štátu, a vyplnené štandardné tlačivo o poľovaní v danom revíre. Hoci sa to môže zdať prekvapivé, ale na Slovensku to ešte stále takto funguje.

Poľovanie pomáha regulovať stav zveri

jagd-in-der-slowakeiHoci sa to môže zdať paradoxné, aj poľovanie dokáže pomáhať prírode. Pri diskusii o úplnom zákaze lovu zveri v národných parkoch sa ukazuje jedna skúsenosť z poľského národného parku s úplným zákazom poľovania.

Tento zákaz mal presne opačný vplyv na ochranu životného prostredia v danej lokalite. Zákaz spôsobil premnoženie jeleňov, ktorých nakoniec museli loviť samotní zamestnanci parku. Dôvodom takéhoto drastického riešenia bol stav jeleňov, ktorý nebol únosný pre danú lokalitu. Jelene tu likvidovali všetky mladé stromčeky, a aj iné rastlinstvo, a prirodzená rovnováha bola zjavne narušená.

Poľuje sa aj v TANAP-e

Hoci medzinárodné dohody hovoria o tom, že minimálne 50% plochy národných parkov by malo byť bez ľudského zásahu, ich dodržiavanie je veľmi náročné. Problém vzniká aj vzhľadom na vlastníkov pozemkov, ktorých štát doteraz neodškodnil. Takže hoci sú pozemky označené ako chránené alebo súčasťou národných parkov, pôvodné revíry zostali často zachované a poľovanie v nich zostáva na pôvodnej úrovni.

Toto sa asi tak jednoducho nezmení, keďže štát ešte dodnes majiteľov neodškodnil. Toto odškodnenie sa plánuje spolu s dlho očakávanou novou zonáciou chránených území na Slovensku. Bohužiaľ, odborníci odhadujú, že to nebude skôr ako za 5 rokov. A teda dovtedy bude lov a poľovanie v našich národných parkoch dovolený.

Zostáva teda iba dúfať a spoliehať sa na to, že poľovanie v národných parkoch zostane na rovnako rozumnej úrovni ako doteraz. Veď národné parky sú dedičstvom po našich predkoch a bolo by neprijateľné a zlé, ak by sme o túto krásu prišli vzhľadom na ich zlé spravovanie.

Komentovať