Pec na pizzu je stále tu

Ľudia sa vždy snažili nájsť spôsob, ako si uskladniť, upiecť či dokonca uvariť nejaký pokrm z dostupných surovín.  Ktoré sa im podarilo najprv uloviť a nazbierať v blízkom okolí. Neskôr, keď sa človek rozhodol usadiť a venovať sa poľnohospodárstvu, varili a piekli aj zo zdrojov z vlastného chovu či pestovania plodín. Rôzne typy niekedy dosť primitívnych, ale určite funkčných starovekých pecí, sa našli počas archeologických vykopávok prakticky v každej známej ľudskej civilizácii. Tehlová pec na pizzu vhodná na pečenie chleba a pizze dosiahla svoj charakteristický tvar a funkčnú podobu už s starom Ríme. Tehlové pece odkryté v známych starovekých Pompejách sú dnes často v takom  stave, že  by sa v nich po menších renováciách dala piecť pizza a predávať početným okoloidúcim  turistom.   Archeologický výskum odstránil mocné vrstvy vulkanického materiálu a sprístupnil zvedavým turistom samotné obchody. často pripomínajúce dnešné moderné pizzérie so žulovými pultmi a šalátovým barom s teplými aj studenými jedlami a nápojmi.

pec na pizzu
Pec na pizzu 1X1, B-4/50

Tradičná pec na pizzu 

    Stredoveké tehlové pece sa nachádzajú a určite aj dodnes používajú po celej Európe.  Často s malými odchýlkami od pôvodnej rímskej kruhovej, kupolovej komory pece s predným vetracím otvorom. V severnej Európe boli pece zvyčajne väčšie a boli majetkom miestneho feudála, ktorý vlastnil pec aj teplo v nej a účtoval poplatky svojim  nevoľníkom za pečenie chleba. V Taliansku, kde sa feudálny systém ujal v menšom rozsahu, mali jednotlivé rodiny snahu vlastniť  vlastné pece. Tam môžeme hľadať počiatočné základy pre súčasný moderný taliansky priemysel pecí na pizzu. Okrúhle pece postavené z tehál a dokonca aj z miestneho kameňa sa v Taliansku stavajú zdanlivo od nepamäti.. Prakticky každé toskánske hospodárstvo má alebo malo originálnu tehlovú alebo kamennú pec. A mnohé sa používajú dodnes aj na pečenie pizze. 

pec na pizzu
Priebežná pec na pizzu

Prefabrikovaná a žiaruvzdorná   

    Prefabrikované pece a kachle sa začali vyrábať vo viktoriánskom Anglicku počas priemyselnej revolúcie. S charakteristickým používaním kovových materiálov na stavbu pecí. Bol to ale vývoj, ktorý takmer odstránil prítomnosť  obyčajnej žiaruvzdornej pece v domácnostiach.  V Taliansku sa objavila v 70. rokoch 20. storočia  renesancia pečenia v tehlovej peci. Veľké množstvo rodín začalo znovu objavovať potešenie z varenia na dreve. Súčasne s objavovaním  rozmanitých receptov a techník prípravy cesta a pečenia, ktoré im ústnou formou odovzdávali ich starí rodičia.  

Komentovať