skoly-v-prirode

školy v prírode

Pre školy v prírode je najdôležitejší priamy kontakt s tým, o čom sa deti väčšinu roka iba učia

Komentovať