Offshore podnikání a jeho klady a zápory

Najčastejší motív offshore podnikání je čo najviac  znížiť daňové zaťaženie. Nie je to však jediný dôvod, ktorý podnikateľov na celom svete vedie k danému druhu podnikania, aj keď musíme poznamenať, že daňová optimalizácia ako taká, je jeden z najhlavnejších dôvodov. Ďalšia z výhod, ktorá je pre podnikateľov zaujímavá je získanie anonymity, ochrany súkromia, odlišné právne prostredie, či regulácia podnikateľských aktivít a v neposlednej rade uľahčenie  expanzie na medzinárodný trh. Pod pojmom daňová optimalizácia sa rozumie  minimalizovanie daňovej povinnosti legálnou metódou, v žiadnom prípade sa nejedná o nezákonné spôsoby ako sa vyhnúť plateniu daní.

offshore podnikání

Čo je to offshore podnikání vám veľmi radi vysvetlia naslovovzatí odborníci.

Čo v preklade offshore podnikání znamená

Jednou z možností je offshore podnikanie, čo v preklade znamená, že podnikateľ nemá žiadnu, prípadne iba minimálnu daňovú povinnosť. Legálne sa tak vyhne plateniu daní.

Výhody a nevýhody offshore podnikání

Výhod je naozaj dosť:

Ziskanie anonymity a ochrana ich súkromia – v našich krajinách nie je problém zistiť majiteľa firmy, či vlastníka nehnuteľnosti,jeho podiel, či finančné zisky. Vo svete takéto informácie nie je možné zistiť. Získať ochranu podnikania vďaka dôvernému právnemu systému. Zníženie administratívy – ďalší z dôvodov prečo podnikatelia uvažujú o offshore podnikaní, pretože v niektorých jurisdikciách nie je potrebné viesť účtovníctvo, alebo naň kladú oveľa nižšie nároky. Daňová optimalizácia – hlavný dôvod odchodu mnohých firiem do offshore krajín. Expanzia na medzinárodný trh a rýchle založenie offshore spoločnosti.

offshore podnikání

Pre offshore podnikání sa rozhodujú firmy aj kvôli daňovej optimalizácii.

Nevýhody:

Niektoré firmy, organizácie, či štátne organizácie v prípade spolupráce s firmou majú udané podmienky, ktoré vyslovene odmietajú spolupracovať so spoločnosťou, ktorá má skrytého vlastníka.Alebo firmu, ktorá má zahraničnú účasť. Nevýhodou sú taktiež  vyššie poplatky pri zakladaní spoločnosti, ako aj ročný poplatok a zákaz podnikať v danej offshore krajine.

Komentovať