Montovaný dom s drevenou konštrukciou

Drevostavby a montované domy si získavajú čoraz viac priaznivcov. Za posledné roky vzrástol počet firiem, ktoré ponúkajú montovaný typ výstavby domov. Hoci potenciálni investori ešte nedávno považovali montované drevené stavby za nespoľahlivé a málo informácií ich stavalo do polohy nekvalitných krátkodobých stavieb, súčasný trend vyzbrojený skúsenosťami, stavebno-technologickými znalosťami a celosvetovou ekologickou situáciou ohlasuje ich veľký návrat.

montovaný dom

Aj takto môžu vyzerať montované domy

Drevený montovaný dom

Medzi stavebnými materiálmi určenými na výstavbu bytových domov čoraz častejšie nachádzajú uplatnenie aj materiály na báze dreva. Drevo a drevené stavebné systémy umožňujú výrobcom aj zákazníkom zaujímavý materiálový a technologický výber. V rámci tohto výberu sa nachádza široká škála architektonických a stavebných riešení drevených montovaných domov ušitých na mieru pre každého záujemcu. Každý z konštrukčných systémov na báze dreva má svoje špecifické vlastnosti, ktoré ho zvýhodňujú alebo znevýhodňujú oproti ostatným. Výber systému ovplyvňuje okrem iného aj lokalita, do ktorej sa má montovaná stavba umiestniť.

Prednosti a nedostatky dreveného konštrukčného systému

Pozitívne vlastnosti dreva

Medzi hlavné pozitívne fyzikálne, hygienické a úžitkové vlastnosti dreva a drevených konštrukcií montovaných domov je možní zaradiť:

 • dobré tepelné a technické vlastnosti,
 • nízka objemová hmotnosť/hustota dreva a nízka plošná hmotnosť stavebných dielcov,
 • veľmi dobré akustické vlastnosti,
 • schopnosť regulovať vlhkosť v interiéri prostredníctvom rovnovážnej vlhkosti,
 • priaznivé mechanické vlastnosti, ktoré sa ešte viac prejavia v pomere k hmotnosti konštrukčného prvku,
 • technologické vlastnosti ako opracovateľnosť, deliteľnosť, spájateľnosť, ľahká montáž, preprava a skladovanie,
 • estetické vlastnosti ako prírodná textúra, farba a aróma priaznivo pôsobia na psychiku človeka,
 • neutrálne magnetické a elektromagnetické vlastnosti,
 • drevo je dobrý izolant, ale pri určitej zvyškovej vlhkosti je slabo elektrostaticky vodivé, čo stačí na zvedenie náboja prirodzeného elektrického poľa zeme z budov,
 • materiály interiérových obkladov na báze dreva môžu pohlcovať elektromagnetický smog,
 • maximálne vylúčenie mokrého procesu vo výstavbe montovaného domu,
 • nízka úroveň prírodnej radiácie prírodného dreva,
 • priaznivé ekonomické parametre drevených konštrukcií montovaného domu,
 • možnosť svojpomocnej výstavby s nižšími nárokmi na odborné profesie a stavebné mechanizmy,
 • dostupný hobby program drevoobrábacích strojov a nástrojov.
montovaný dom

Moderný montovaný dom

Negatívne vlastnosti dreva

Na druhej strane majú drevené stavebné konštrukcie montovaných domov aj niektoré nasledujúce negatívne vlastnosti:

 • nižšia životnosť vplyvom obmedzenej trvanlivosti drevného materiálu v náročných poveternostných expozíciách a s tým súvisiaca náročnejšia údržba,
 • nižšia požiarna odolnosť,
 • objemové a tvarové zmeny vplyvom vlhkosti,
 • anizotropia dreva ( v rôznych smeroch ma rozdielne vlastnosti), prítomnosť chýb materiálu, napr. hrčí, trhlín a kvapiek živice,
 • nižšia odolnosť proti účinkom živelných pohrôm.

Väčšinu nepriaznivých vlastností drevených montovaných domov však vieme efektívne eliminovať napríklad aj:

 • správnym konštrukčným projektovým návrhom montovaného domu,
 • použitím vhodných druhov dreva a drevných materiálov,
 • použitím ďalších materiálov s protipožiarnymi, zvukovo a tepelnoizolačnými vlastnosťami v konštrukčných skladbách,
 • ošetrením drevených konštrukcií montovaných domov ochrannými prostriedkami,
 • niektoré poruchy montovaných domov vplyvom tvarových zmien a chýb dreva možno vylúčiť vhodnou technológiou výroby progresívnych drevených konštrukčných prvkov.

Viac o tejto téme môžete nájsť aj TU.

Komentovať