Moderátorka – práca v televízii je zaujímavá a náročná

Práca v televízii je pre mnohých veľmi lákavá predstava. Moderovanie rôznych zaujímavých relácii od zábavných až po hlavné spravodajstvo… To je naozaj kreatívna práca, ktorá prináša stále nové poznatky aj stretnutia so zaujímavými ľuďmi.

Televízna moderátorka je vlastne istá sprievodkyňa programom, ktorá reláciu uvádza a riadi čiže moderuje. Najčastejšie ide o rôzne diskusie, besedy na určitú tému či už v oblasti politickej, ekonomickej, kultúrnej alebo zdravotnej. Moderátorka televíznej diskusie / relácie je tak vlastne určitým sprostredkovateľom medzi divákom a hosťami v televíznom štúdiu (napr. rôzne osobnosti zo sveta kultúry, politici a pod.) Moderátorka v televízii môže byť aj iba sprostredkovateľom určitých informácii napr. o športe, o počasí, prípadne podáva informácie o udalostiach, ktoré sa stali počas dňa v hlavnom večernom spravodajstve bez toho, aby viedla diskusiu k danej téme.

moderátorky

Moderátorka ranného vysielania

Aké schopnosti sú pre prácu moderátorky potrebné?

moderátorky

Moderátorky spoločenských podujatí

Práca moderátorky si vyžaduje nie len príjemný hlas a celkový prejav, ale aj veľkú dávku profesionality. Moderátorka musí tiež dokonale ovládať spisovný jazyk a jazykovo-štylistické zásady. Nevyhnutná je tiež bohatá slovná zásoba a schopnosť pohotovo reagovať i výstižne sa vyjadrovať. Je to práca, ktorá si vyžaduje tvorivosť, všeobecný prehľad aj odborné znalosti.

Pracovať ako moderátorka – to často znamená podieľať sa aj autorsky na príprave relácie, napr. nápadmi či písaním scenára až po samotnú realizáciu.

Moderovanie, to je kontakt s ľuďmi či už priamo alebo cez obrazovku a to si vyžaduje aj istú dávku odvahy. Je to práca, kde ostych a hanblivosť musí ísť bokom.

Moderátorka zábavných či vedomostných relácií

Úlohou televízie je tiež ľudí zabávať. A práve pri moderovaní tohto typu relácií sa od moderátorov vyžaduje aj istá dávka humoru a schopnosti nie len pohotovo, ale aj vtipne zareagovať. Prinášať ľuďom inteligentný humor a dokázať byť pri moderovaní naozaj vtipný a zábavný je dosť náročná úloha.

Moderátorka vedomostných relácií musí mať potrebné všeobecné znalosti a prehľad a zároveň by mala vytvárať atmosféru súťaživosti aj istého napätia, ktorá je prostriedkom zábavy diváka.

 

Komentovať