Mať alebo nemať krátku zbraň?

Akákoľvek  ručná zbraň je svojim spôsobom nástroj. Drevený oštep s pazúrikom na hrote neolitického človeka, luk a  kuša. Aj to sú zbrane, ktoré slúžili pravdepodobne hlavne na lov a obranu komunity lovcov, pastierov alebo prvých roľníkov. Zbraň sa postupne stáva nástrojom a prostriedkom nielen na lov a obranu, ale aj na presadzovanie  osobných alebo skupinových záujmov.  Ručná zbraň v dnešných moderných časoch môže slúžiť k obrane života, zdravia alebo materiálnych hodnôt. Určite si mnohí spomenú na súboje v romantických filmoch či románoch. Šabľa, meč, kord alebo neskôr pištoľ. Zbraň často poslúžila a stále aj slúži ako nástroj na presadzovanie aj hodnôt duchovných. Zbraň v rukách nezrelého, ba až chorého človeka, však môže byť nebezpečným vražedným nástrojom. Vraždiacim stovky nevinných ľudí. Stáva sa to, bohužiaľ, dnes a denne.

zbraň

SIG P210

Prečo legálne vlastniť osobnú zbraň?

Krátka ručná zbraň, či už pištoľ alebo revolver, môže jej slušnému, zdravému a trénovanému držiteľovi v našich podmienkach poskytnúť výraznejšiu prevahu pri presadzovaní pozitívnych záujmov. Nielen pri obrane jeho života, zdravia či osobného majetku, ale aj pri obrane života, zdravia či materiálnych hodnôt iných. So zbraňou je človek schopný nielen úspešne brániť sám seba alebo svojich blízkych, ale môže tiež zasiahnuť v situácii, keď je svedkom násilia alebo príkoria páchanom na niekom inom.

zbraň

Malý revolver

Zbraň ako prostriedok možného riešenia konfliktu

Je len samozrejmé, že väčšina z nás sa úplne prirodzene bojí zasahovať do konfliktov a vedome sa im vyhýba. Náhodnému sporu medzi ľuďmi, ktorý sa ich priamo netýka. Prevláda prirodzená obava, že danú situáciu nezvládnu, obráti sa to proti nim a sami na svoje iniciatívne zasahovanie doplatia. Iná situácia je, ak vlastníte ručnú streľnú zbraň a viete s ňou adekvátne zasiahnuť a výnimočne ju aj použiť.  Predsa len, ak je človek dobre trénovaný, má skúsenosti so streľbou a vie riešiť takúto situáciu aj z psychologického hľadiska, potom streľná zbraň nám môže poskytnúť istotu pri zvládaní určitých krízových situácií.

zbraň

Beretta

Komentovať