Kuše vystreľujú šípy s kovovými hrotmi

Kuša je strelná zbraň vystreľujúce šípy s kovovými hrotmi. Tento typ osobnej útočnej zbrane zohral významnú a niekedy doslova rozhodujúcu  úlohu v stredovekých vojnách. V dnešných časoch sú kuše používané najmä pre športové a v niektorých krajinách s povolením aj na  poľovnícke účely. Počas niekoľkých stáročí boli kuše používané lovcami  ako najpresnejšia tichá lovecká zbraň a to aj v čase prvých pušiek nazývaných predovky. Tieto klasické dlhé strelné zbrane neboli vo svojich počiatkoch schopné svojou presnosťou výstrelu konkurovať osvedčeným kušiam.

 

Kuše

Športová kuša

Športové a lovecké kuše dneška

V prípade dostatočne výkonnej kuše sa výmenou hrotu šípu z terčového za ostrý poľovný stáva z kuše športovej  kuša lovecká. Jednou z podstatných výhod výkonných a kvalitných najmä reflexných kuší je ich veľmi plochá balistická krivka letu šípu.Túto vlastnosť  ocenia najmä športoví strelci pri zápoleniach v 3D streľbe. Alebo ju obľubujú aj lovci vďaka  vysokej prieraznosti šípu pri love. Oproti lukom umožňujú kuše napínať lučište výrazne väčšou silou, ktorá nie je priamo viazaná na silu strelca. Z výkonnej, či už reflexnej alebo kladkovej konštrukcie, teda môžu strieľať aj juniori alebo ženy.

 

Kuše

Rôzne hroty

Reflexné sú najspoľahlivejšie

Základné rozdelenie kuší je jednoduché. Delia sa na tradičné reflexné, kladkové so zložitejšou konštrukciou a nakoniec na tie najmenšie pištoľové. Reflexné kuše sú najspoľahlivejšie, vďaka jednoduchosti konštrukcie aj najpresnejšie a vyžadujú si najmenšie nároky na údržbu. Reflexné lučište udeľuje šípu dostatok energie potrebnej k zasiahnutiu alebo ulovenie aj veľmi vzdialeného cieľa. Vďaka novým konštrukčným materiálom sú tieto kuše kompaktné, disponujú vysokým výkonom a sú veľmi presné a spoľahlivé

Kuše

Cvičný terč

Pištoľové kuše nie sú na hranie

Pištoľové kuše sú rozmerovo menšie, ale majú dostatok energie k hlbokému zabodnutiu šípky do terča. Nejedná sa v žiadnom prípade o hračku pre deti bez dozoru a nie sú určené na lov. V niektorých krajinách sú pištoľové kuše považované za nebezpečnú zbraň a môžu byť aj nelegálne.

Komentovať