Ktoré Forex stratégie sú vhodné pre vás?

Forex  je skratkou anglického termínu „Foreign exchange“. Vo svojej podstate je to hlavne obchodovanie s cudzími menami (forex stratégie) a je to zároveň najväčším a najlikvidnejším finančným trhom na svete. Denne sa tu zobchodujú meny v hodnote biliónov dolárov. Forexový trh tak vysoko prekonáva akciové trhy a trhy s dlhopismi. Tento trh svojím rozsahom zahrňuje väčšinu krajín sveta. K takým najväčším centrám menových transakcií patrí Tokio, Londýn a New York.

Forex stratégie

Forexový trh prekonáva akciové trhy a trhy s dlhopismi.

Obchodné Forex stratégie

Aplikáciou a využitím rôznych obchodných Forex stratégii až okolo 15% objemu obchodov vykonávajú rôzne korporácie a vlády, ktoré nakupujú a predávajú tovar a služby v zahraničí. Až 85% obchodov tvoria investície s cieľom dosiahnutia zisku na pohybe mien. Forex mimoburzový trh pozostáva zo siete vzájomne prepojených telefonických a iných elektronických systémov. Tento systém vzájomne prepája banky, brokerské spoločnosti, poisťovne, investičné fondy, podniky a individuálnych investorov.

Ste začínajúcim Forex investorom?

Najlepšie obchodné Forex stratégie sú samozrejme tie, ktoré dlhodobo fungujú. Trpezlivé udržanie vašej disciplíny je kľúčovým aspektom úspešného Forex obchodovania. Platí to, ale ako osobnú disciplínu naozaj dodržať, keď ste už vstúpili do obchodu? Jeden spôsob je mať obchodnú stratégiu, ktorej sa môžete držať. Ak je táto stratégia otestovaná a dobre odôvodnená, môžete si byť istí, že používate jednu z úspešných Forex obchodných stratégií.

Forex stratégie

Treba mať dobrú obchodnú stratégiu.

Čo patrí medzi úspešné Forex stratégie?

Niektoré obchodné štýly, od krátkodobých po dlhodobé,  boli široko využívané v minulých rokoch a sú obľúbené dodnes. Do zoznamu najlepších Forex obchodných stratégií patrí napríklad:

  • Scalping. Jedná sa o veľmi krátke obchody držané iba pár minút.
  • Denné obchodovanie. To sú forex obchody, ktoré sú uzavreté predtým, než skončí deň.
  • Swing trading. Pozície sú držané po niekoľko dní, cieľom je zisk z krátkodobých cenových formácií.
  • Pozičné obchodovanie. Sleduje sa dlhodobý trend, vyhľadáva sa maximálny zisk z veľkých pohybov v cene.

 

 

Komentovať