Krav Maga a zodpovednosť pri tréningu

V tomto príspevku by som sa podľa názvu mal venovať zodpovednosti pri tréningu Krav Maga. Určite je potrebné zameriavať sa na správne a vhodné správanie sa na tréningu a aj prístup k tréningu. Avšak nie presne tomuto by som sa chcel venovať. Venovať sa budem skôr zodpovednosti trénerov ako aj snahe študentov učiť sa aktuálne a najnovšie techniky.

Krav Maga sa vyvíja

krav maga

Vzdelávať sa musia všetci, študenti aj tréneri

Ako každé bojové umenie alebo spôsob sebaobrany, aj Krav Maga sa vyvíja. A to od konca 2. svetovej vojny, kedy sa jej vytvoreniu a zdokonaľovaniu začal venovať Imi Lichtenfelm, ktorý v danom období vychádzal zo spôsobu boja a využívania zbraní, aké boli v danej dobe dostupné.

Toto sa však za tie roky radikálne zmenilo, a teda sa tomu museli prispôsobiť aj techniky sebaobrany, a to vzhľadom na rozšírenie bojových športov vo verejnosti, ako aj zmeny v druhoch zbraní a množstve ich vlastníkov. Stačí si uvedomiť koľko ľudí so sebou bežne nosí nôž alebo strelnú zbraň. Na toto všetko musí Krav Maga vedieť dostatočne reagovať. A práve toto je úlohou inštruktorov.

Vzdelávať sa musia nielen cvičenci, ale aj inštruktori

Toto presne reflektuje aj hlavnú úlohu inštruktorov. Pretože človek, ktorý sa zúčastňuje kurzu sebaobrany nevie, ktoré techniky sú aktuálne, a ktoré už zastarané. Toto má na starosti inštruktor. Preto je nutné, aby sa aj inštruktori stále vzdelávali a chodili na semináre a skúšky.

krav maga

Krav Maga učí reagovať na krízové situácie

Nie je predsa nič horšie, ako sa dlho a pracne učiť techniku a nakoniec na testovaní, campe alebo nebodaj na ulici zistiť, že nefunguje. A pri sťažnosti zistíte, že už sú nové a modernejšie techniky, iba vám ich váš inštruktor pri tréningoch neukázal.

Ako zistím či sa učím správne?

Odpoveď je jednoduchá. Stačí sa informovať, kedy absolvoval inštruktor posledné testovanie. Prípadne si spravil aktuálny technický stupeň, a dokedy má platnú licenciu. Práve v KMG je kladený veľký dôraz na to, aby inštruktori mali aktuálne poznatky a podľa toho aj viedli tréningy. A toto je jednou z najväčších zodpovedností pri tréningu, ktorú kontroluje práve KMG.

Komentovať