Kožené sedačky – a ako im (ne)ublížiť

kožené sedačky

Kožený nábytok môže pri správnej starostlivosti vyzerať dlho ako nový

Kožený nábytok, hlavne kožené sedačky, kreslá a kožené sedačkové súpravy, sú stále obľúbené a vidíme ich dosť často v našich obydliach, luxusnejších ubytovacích zariadeniach, reštauračných i konferenčných priestoroch.

Kožené sedačky sú nábytkom, ktorý nepatrí svojou cenou a nárokmi na údržbu k tým lacnejším kategóriám sedacieho nábytku, a preto by sme sa mali pred jeho kúpením bližšie zaujímať aj o to, ako a kde ho vlastne doma umiestniť v tom našom konkrétnom bytovom prostredí a v súlade s našimi celkovými interiérovými predstavami.

Nielen teda z pohľadu našich rodinných ambícií a každodenných potrieb jej jednotlivých členov, asi hlavne v obývačke, ale aj z pohľadu jeho priestorového a funkčného umiestnenia. Nevhodným umiestnením koženého sedacieho nábytku v našom bytovom priestore mu môžeme aj ľahko ublížiť, ba dokonca aj trvale poškodiť jeho kvalitatívne a úžitkové vlastnosti. A po tom asi netúži nikto z nás.

Nie každá koža je dobrá koža

sedačka

Moderná minimalistická kožená sedačka

Kožené sedačky a kožené sedacie súpravy sú vyrábané z rôznych druhov kože, pri získavaní ktorých boli použité rôzne výrobné postupy a technológie spracovania koží. V tom je asi hlavný dôvod, prečo má kožený sedací nábytok tak rozdielny celkový vzhľad, pocitový a kvalitatívny vplyv na jeho užívateľov. A samozrejme, že si vyžaduje aj špecifické nároky na jeho správne čistenie a starostlivosť.

Kvalitné kože pochádzajú z rôznych zdrojov a výrobcovia nábytku si ich dovážajú z rôznych krajín sveta. Medzi tie obvyklejšie používané druhy patrí koža kravská, ovčia a koža ošípaných. Medzi tie drahšie a náročnejšie na spracovanie sa radí koža z morskej raje či suchozemského pštrosa. Prístupov k členeniu priemyselných koží je niekoľko, v tomto príspevku kvôli stručnosti môžeme uviesť delenie koží na anilínové, semi-anilínové a kože pigmentované.

Kožené sedačky – umiestnenie v interiéri obydlia

sedačky a sedacie súpravy

Sedačky a sedacie súpravy z kože

Takže ako vhodne umiestniť a používať kožené sedačky a kožené sedacie súpravy, aby sme ich nepoškodili a neublížili ich kvalite a estetickému príjemnému vzhľadu? Tu je päť nasledujúcich varovaní:

  • kožené sedačky sú najčastejšie umiestnené a situované v našich obývačkách a viacúčelových halách; asi naším hlavným cieľom je, aby ich bolo vidieť, aby boli na očiach a sú často dominantným interiérovým prvkom našich obydlí,
  • to všetko je v poriadku, pokiaľ ale nie sú v ich tesnej blízkosti otvory, ktorými prúdi do miestnosti teplý a suchý vzduch; akákoľvek vyhrievacia jednotka v blízkosti koženého nábytku je vyslovene riskantná kvôli možnému poškodeniu akéhokoľvek koženého nábytku,
  • vykurovacie otvory v stenách či podlahe, blízkosť horúcich radiátorov, prenosných ohrievačov – ich pôsobenie vysušuje kožu a po dlhšom účinku tepelným pôsobením sa ničí prirodzená štruktúra a kvalita kože sedačiek,
  • vplyv priamych slnečných lúčov nemá samozrejme tiež dobrý vplyv na vlastnosti kože; intenzívne a dlhodobo pôsobiace slnečné žiarenie na naše kožené sedačky pôsobí aj tak, že ich koža postupne bledne, menia sa jej vlastnosti a objavujú sa príznaky trvalého poškodenia.

Komentovať