Klasický alebo radšej online workshop

Klasická forma organizovania rôznych druhov vzdelávacích a motivačných workshopov je populárna už celé desaťročia. Sme svedkami toho, že mnohé naše aktivity sa presúvajú  na profesionálnej úrovni do online priestoru. Je to pochopiteľné a sú na to mnohé známe dôvody. Každý sa aj dnes môže slobodne rozhodnúť, či sa prihlási osobne na klasický alebo virtuálny online workshop.

Online workshopové školenia ako aj tradičné školenia majú svojich priaznivcov aj odporcov. Ľudia, ktorí sa radšej zúčastňujú online školení, uvádzajú ako hlavnú výhodu možnosť vlastného lepšieho časového managementu, Venujú sa štúdiu vtedy, keď na to majú chuť, čas a podmienky. Priaznivci klasických workshopových tréningov ich zasa oceňujú pre možnosť osobnej interakcie s ostatnými účastníkmi a lektorom. Ako aj na lepšiu  orientáciu sa na odovzdávané a prezentované poznatky.

Živý online workshop vie účastníkom ušetriť časové i geografické problémy

Online workshop si vyžaduje dobrú prípravu

Online školenia, e-školenia, webináre a rôzne e-learningové programy cez internet sa postupne dostávajú do centra verejnej ponuky vzdelávania sa. Pre tých, ktorí organizujú workshopy rôzneho druhu a zamerania – či už kurzy výživy, cvičenia alebo digitálneho marketingu – musí byť na prvom mieste starostlivosť o kvalitu školení.

Príprava online workshopu sa realizuje nielen po obsahovej a vecnej stránke. Dôležité je technické zabezpečenie a kvalitný realizačný tím. Priebeh workshopu musí byť plynulý, podporovaný použitou technológiou. Nemal by byť limitovaný počtom účastníkov, dĺžkou školenia či kvalitou internetového pripojenia. Príliš veľké obmedzenia sa rýchlo premietnu do spôsobu vedenia kurzov počas online workshopu a ovplyvnia jeho kvalitu. A spokojnosť účastníkov.

online workshop
Pri príprave online školenia je dôležitý nie len obsah ale aj technické zabezpečenie

Online školenie prostredníctvom workshopu

Online workshopy sú školenia vedené formou vopred pripravených kurzov, videokonferencií a iných metód komunikácie na diaľku. Umožňujú účastníkom workshopu online interakciu s lektorom. Ich najväčšou výhodou je predovšetkým flexibilita a pohodlnosť. Vo väčšine prípadov si účastník workshopu sám určí, kedy sa začne učiť a akú časť látky sa naučí. Vždy sa tiež môže vrátiť k predchádzajúcim lekciám, osviežiť si vedomosti a pripomenúť si predtým získané informácie. Vyžaduje si to však určitú sebadisciplínu a ochotu vzdelávať sa. Online školenia formou workshopov umožňujú rozšíriť si vedomosti a získať nové zručnosti bez toho, aby ste opustili domov, vzali si voľno z práce alebo cestovali niekam do iného mesta.

Komentovať