Keňa je životným prostredím nosorožca

Rozľahlý africký štát Keňa sa vryla do podvedomia širokej odbornej aj laickej verejnosti hlavne vďaka svojmu safari. Je bezosporu jedinečné a vyhľadávané turistami celej našej planéty. Nikde inde sa nedá v priebehu niekoľkých dní vidieť pobehovať, loviť, oddychovať  a množiť sa také množstvo voľne žijúcich zvierat. Levy, slony, antilopy, zebry a žirafy. Jednoducho takmer celé druhové zastúpenie africkej fauny, na ktoré si dovolenkár v Keni čo i len spomenie. A bez nosorožca by to skutočne nebolo ono.

keňa

Keňa – miesto, kde stretnete aj gepardy.

Keňa, savana a nosorožec

Savana je prirodzeným životným prostredím nosorožca. Tu sa množí, rodia sa mu mláďatá, hľadá potravu. V nie tak dávnej minulosti bol najmä cieľom bezohľadných lovcov. Nič nepomáhali zábrany, ktoré ho chránili proti útokom zvonku. Chytrí pytliaci si vždy našli cestu na širokú savanu, kde zo svojich ďalekonosných zbraní rozsievali smrť týmto krásnym zvieratám. Na začiatku 18. storočia na rozľahlých savanách Keni voľne žilo viac ako 2 milióny nosorožcov. Spoločenstvo zvierat si  žilo na savane pekne pospolu. Slony, žirafy, nosorožce a vedľa nich aj predátori, ktorí prirodzene ustrážili, aby sa niektorá časť populácie príliš nepremnožila.

Savany v Keni brázdia nespočetné džípy

Minulé storočie savanu zmenilo. Hlučné džípy sa rozbehli krásnou savanou. Hluk motorov, výkriky turistov a streľba lovcov rušili divú zver. Stáda gaziel, nosorožcov, levov a ďalších pôvodných obyvateľov savany sa sťahovala inam. Na miesta bez turistov a ich doprovodných áut. Výstrel z hlavne, obláčik dymu a nosorožec sa váľa v tráve savany. Stav nosorožcov hrôzostrašne poklesol.

keňa

Kde je Keňa, tam sú aj nosorožce.

Keňa má niekoľko národných parkov

Z pôvodného množstvo nosorožcov ich ostalo len niečo okolo 18 000. Dnes sú štyri z piatich druhov nosorožcov ohrozené vyhynutím. Kenské životné prostredie je ničené, ochrana prírody a zvierat veľmi nepomáha. Zriadené národné parky v Keni tvora akúsi ochranu, ale stále je to nedostatočné. Všetky nosorožce neumierajú len vďaka pytliakom, ale chytajú sa aj do pascí, ktoré sú určené pre iný druh zvery afrických saván.

Komentovať