Hrad Devín je národná prírodná pamiatka 

Asi by sa našiel medzi nami málokto, kto by aspoň niečo nevedel povedať o hradnej ruine týčiacej sa nad sútokom riek Dunaja a Moravy. Prípadne ho aj osobne nenavštívil. Hrad Devín situovaný na vysokom hradnom brale patrí určite k dobre známym a zdokumentovaným  historickým, archeologickým aj prírodovedným lokalitám v  oblasti strednej Európy. Početní návštevníci majú možnosť pokochať sa pohľadmi na očarujúcu prírodnú scenériu na sútoku známych dvoch vodných tokov. Devínska hradná skala je prírodné horninové bralo a zároveň už od roku 1985 národná prírodná pamiatka. Steny brala sú vysoké približne 70 m a tvoria južný okraj obalovej jednotky Malých Karpát. Geologický podklad hradu Devín tvoria  druhohorné dolomity, vápence a zlepence. Na hradnej skale sú zreteľné aj tektonické poruchy. V oblasti na našli viaceré skameneliny.  Devínska hradná skala je významná zoologická, botanická a geologická lokalita. Nedávno bolo toto územie  zaradené medzi územia európskeho významu pod identifikačným kódom Devínska hradná skala. 

hrad Devín
Hrad Devín ako dominanta nad Dunajom

Hrad Devín je postavený na dolomitoch 

     Najnižšie položená časť hradu tzv. Panenská vežička je postavená na triasových dolomitoch. Samotné výrazné bralo je z geologického hľadiska tvorené o niečo mladšími sedimentárnymi horninami charakteru brekcií. Pôvodne sa dolomity nachádzali na pobreží mora, kde boli deštruované vlnobitím. Obsahujú aj úlomky fosfátov, fosílie belemnitov a amonitov. Devínska hradná skala bola pred mnohými miliónmi rokov rozpukaná a pukliny boli vyplnené bielymi sladkovodnými vápencami.

hrad Devín
Hrad Devín – pohľad z helikoptéry

Nezabudnuteľný je aj Sanberg 

    Mnohí návštevníci hradu Devín si naplánujú svoj program celodenného výletu aj tak, aby si mohli pozrieť svetoznámu paleontologickú lokalitu Sanberg. Západnou stranou Malých Karpát sa tiahne úzke pásmo zvrásnených sedimentov pôvodne usadených na dne druhohorného mora. Sú v ňom zastúpené najmä vápence, dolomity a bridlice. Devínske bralo, v ktorom sa vytvorili menšie krasové útvary, je prevažne vápencové. Ideálnym miestom na štúdium zvyškov morského útesu, ktorý kedysi bol v tejto oblasti, je lokalita Sandberg. Nachádza sa medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou. Našlo sa tu veľa nálezov po treťohorných suchozemských cicavcoch. Kosti antilop, nosorožcov, medveďa, jeleňov a opice, ktorá bola predchodcom dnešného gibona. Najväčší význam má jedinečný objav ľudoopa typu dryopitecus. Aj preto je hrad Devín národnou prírodnou pamiatkou.

Komentovať