Hnojivá – stimulujú a dodávajú rastlinám potrebné živiny

zelené-hnojivoHnojivo, ako prírodná stimulácia pre zdravý rast rastlín a plodín, existuje už od vzniku poľnohospodárstva. Množstvo poľnohospodárov a záhradkárov aj dnes používa prírodné hnojivá vo forme kompostu. Existujú teda prírodné hnojivá ale aj umelé.

Prírodné hnojivá

Prírodné hnojivá z chovu hospodárskych zvierat, zvyšky plodín po zbere, zelené hnojivo z okolitých lesov a polí, kompostové zvyšky rôznych rastlín a zvierat, sú len jedným, základným hnojivom. K prírodným hnojivám patria však aj iné, dovezené zo zahraničia.  Takéto je napríklad živočíšne, z morského vtáka Guano, ktoré sa nachádzajú napríklad na ostrovoch. Vták Guano bol ťažený v určitej vzdialenosti od miesta, kde bol použitý ako hnojivo pre výskyt vysokého množstva živín.

Umelo vyrobené hnojivá

Určite medzi najväčšie inovácie v poľnohospodárstve od domestikácie rastlín, bol vynález chemicky odvodených hnojív a vysoko výkonných plemien rastlín, ktoré môžu využívať zvýšené aplikácie živín z týchto hnojív. Vynález sériovo vyrábaných hnojív a nových plemien plodín, sa stali známe ako „zelená revolúcia“. A samozrejme, najnovšia inovácia v tvorbe umelo vyrobených hnojív bola  tzv.  „Haber proces“. Vynašiel ju nemecký chemik Fritz Haber v roku 1908. Haber proces využíva vysokú teplotu a tlak, aby zlúčil vodík a dusík z atmosféry, v prítomnosti katalyzátora železa, aby tak dosiahol amoniak, dusičnan amoniaku a močoviny. Haber proces je energeticky náročný a jeho spotreba sa odhaduje na približne 1% energie na celom svete každý rok. Súvislosť medzi výrobou energie a hnojív je veľmi dôležitá, pretože Harber proces sa využíva na výrobu asi 500 miliónov ton dusíkatých hnojív ročne, čo podporuje asi 40% svetovej populácie. Akékoľvek zníženie dostupnosti energie, a to najmä z poklesu spotreby fosílnych palív, môže spôsobiť významné prerušenie na výrobu hnojiva. Okrem toho je potrebné značné množstvo energie na prepravu umelých hnojív odkiaľ sú vyrobené, tam, kde sú použité.

hnojenieKaždopádne, hnojenie je nesmierne dôležité pre kvalitný vývoj a rast plodín a rastlín na celom svete. Či hnojíte vo veľkom alebo len pre vlastné potreby, je dôležité poradiť sa s odborníkmi o najvhodnejších metódach.

Komentovať