Ekonomické aspekty nízkoenergetických a pasívnych domov

Nízkoenergetické alebo pasívne domy sa vo všeobecnej rovine často spájajú s názvami ako energeticky efektívne domy, energeticky úsporné či ako len ekologické domy. Takéto stavby sa vyznačujú zdravým vnútorným prostredím, nízkou energetickou náročnosťou a efektívnym využívaním energie. Na dosiahnutie tohto štandardu sa tieto stavby vyznačujú vysokou mierou prevedenia kvality zateplenia, vzduchotesnosti, konštrukčných detailov, využívaním pasívnych i aktívnych energetických ziskov z obnoviteľných zdrojov (slnko, vietor, voda, zem) a účinných technických zariadení a systémov (riadené vetranie, rekuperácia, vodné akumulačné zásobníky, tepelné čerpadlá, solárne a zemné kolektory).

pasívne domy

Pasívny rodinný dom

Po roku 2021 už len pasívne domy

Vydaním smernice 2010/91 / EÚ o energetickej hospodárnosti budov sa členské krajiny EÚ zaväzujú, že od 1. januára roku 2021 bude musieť byť každá postavená novostavba vykonaná v pasívnom energetickom štandarde, čiže ako pasívne domy. Energetický štandard sa bude najmä s prihliadnutím na špecifické klimatické podmienky medzi jednotlivými krajinami líšiť.

Nízkoenergetické a pasívne domy

Pasívne domy môžeme charakterizovať štyrmi základnými znakmi:

  • nízkou potrebou (energie) tepla na vykurovanie,
  • zdravým a komfortným vnútorným prostredím,
  • dôrazom na životné prostredie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
  • účinným získavaním, spracovaním a nakladaním s energiou.
pasívne domy

Rôzne ekologické a ekonomické aspekty nízkoenergetického domu

Chcete stavať a uvažujete nielen ekonomicky ale aj ekologicky?

V súčasnosti je pre stavebníkov vďaka rastu cien energií a ochranne životného prostredia pálčivou otázkou energetická náročnosť stavby. Otázkou tu zostáva, či vynaložené investície do zateplenia a technologických systémov a postupov má pri predpoklade životnosti stavby 100 rokov reálne ekonomické opodstatnenie. Každého stavebníka zaujíma, či úsporné energetické opatrenia vložené do pasívneho domu ušetria počas jeho životnosti viac energie, než ktorá bola do neho vložená. Aby sme boli schopní objektívne porovnať, či je pasívny dom úspornejší, je nutné vyčísliť náklady navyše, ktoré bude nutné investovať, aby bolo dosiahnuté nízkoenergetického štandardu. Všeobecne platí, že tieto náklady sú zhruba 10 %.

pasívne domy

Nízkoenergetické bývanie v pasívnych domoch prináša množstvo výhod

Spôsob financovania stavby

Napriek tomu, že ekonomické porovnanie návratnosti investícií do stavby pasívnych domov na bývanie sa stále javí trocha problematické, majú energeticky úsporné stavby svoje miesto v budúcnosti. Úsporné stavby sú stále ešte vo svojom vlastnom dlhodobom projektovom vývoji. Pomocou rôznych štátnych i súkromných dotácií sa vytvára konkurenčný trh. Avšak koncept úspory energie a snaha zlepšovať úroveň zdravia vnútorného prostredia budovy je neodvratný vývojový trend. V dohľadnej budúcnosti bude novým platným energetickým štandardom všetkých novostavieb.

Ale späť k samotnému porovnaniu ekonomickej výhodnosti pasívneho domu oproti domu bežnému. Najväčší problém pre stavebníka je odhadnúť, či sa investovanie prostriedkov navyše naozaj oplatí. Ťažké je odhadnúť vývoj cien energií v budúcnosti. Ale platí pravidlo, že čím viac sa cena energií bude zvyšovať, tým rýchlejšie sa nám tieto prostriedky vrátia a tým rýchlejšie budeme požívať výhody nízkych prevádzkových nákladov. Ďalšou otázkou môže byť, či pri financovaní stavby formou hypotéky majú tieto náklady vôbec zmysel, pretože sa nám k tejto sume s idúcim časom pripočítajú úroky z hypotéky.

 

Komentovať