E pokladňa je moderný finančný systém

Systém E pokladňa alebo E kasa funguje na Slovensku povinne od 1.7.2019. Bol vytvorený ako nástroj na obmedzenie daňových podvodov a pre efektívnejšie výbery daní. E pokladňa alebo E kasa je systém online napojenia registračných pokladníc priamo na Finančnú správu SR. To znamená, že informácie o platbe zákazníka za tovar alebo službu sa odošlú do systému finančnej správy ihneď ako prebehnú – online. Zároveň je E pokladňa pre podnikateľov jedinou legálnou možnosťou, ako evidovať platby prijaté z predaja tovaru alebo z poskytovania služby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť. E pokladňa môže existovať ako a) online registračná pokladnica: Skladá sa z pokladničného programu, certifikovaného chráneného dátového úložiska, hardvéru; b) virtuálna registračná pokladnica: Ide o službu, pri ktorej koncové zariadenie komunikuje s finančným riaditeľstvom prostredníctvom mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo.

e pokladňa
FiskalPRO VX520 E pokladňa – ethernet

E pokladňa a jej výhody pre podnikateľa

V podnikaní  sú údaje o predaji primárnym zdrojom informácií, ktoré sú kritické z dôvodov riadenia podniku, ako aj daňového výkazníctva, platieb a overovania. E kasa je efektívnym nástrojom na presné zaznamenávanie obchodných transakcií. Jednou z vplývajúcich výhod pre podnikateľa je výrazne zníženie administratívnej záťaže, keďže väčšina úkonov prebieha online. Všetky potrebné informácie a čísla sú zdigitalizované a prehľadne dostupné.  Odpadá tiež potreba každodennej uzávierky.

e pokladňa
Upgrade VRP – E pokladňa FiskalPRO A8

Čo robiť ak nemáte internetové pripojenie?

Finančná správa myslela aj na takúto možnosť. Pokiaľ vo vašej prevádzke nemáte dostupné internetové pripojenie, musíte podať žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov z online registračnej pokladnice do systému E kasa. Nedostupnosť internetu však budete musieť podložiť potvrdením od operátora alebo poskytovateľa internetového pripojenia. Pokiaľ so žiadosťou uspejete, finančná správa vám povolí nazbierané dáta odoslať do systému E kasa s maximálnym odkladom 30-tich dní. Dáta a predaje musíte zatiaľ zaznamenávať v registračnej pokladnici. Spomeňme ešte pokuty za nedodržiavanie pravidiel : tie sa pohybujú od 330 do 3300 eur. V prípade opakovaného porušenia sa môžu vyšplhať až na 20-tisíc eur, dokonca môže dôjsť až k odobratiu živnostenského oprávnenia.

Komentovať