e Kasa zmenila účtovanie predajov k lepšiemu

Od apríla 2019 musia byť všetky pokladne napojené online na portál finančnej správy – e Kasa. Pre podnikateľov to znamenalo zásadnú zmenu z hľadiska účtovania tovaru a položiek. Z elektronických registračných pokladníc sa museli stať online registračné pokladnice. Hoci sa to zdalo komplikované a mnohí sa obávali, prechod bol nakoniec vcelku hladký a dnes si podnikatelia väčšinou túto zmenu pochvaľujú. e Kasa poslala do zabudnutia nielen dennú uzávierku, ale aj povinnú uzávierková knihu. Výhodou je, že e Kasa môže byť nielen klasická elektronická pokladnica, ale aj tablet, mobil alebo počítač.

e kasa
FiskalPRO A8 je komplexným ALL in ONE e Kasa riešením

E Kasa a inštalácia

Zavedenie e Kasy trvá v priemere 3 hodiny. Tento proces v sebe zahŕňa získanie inicializačných údajov pre spustenie tlačiarne, inicializáciu zariadenia, samotné inštalovanie a nastavenie. Na dĺžku nasadenia vplýva množstvo faktorov. Teda aký typ pokladnice je nasadzovaný, či je nová alebo sa robí upgrade pôvodnej. Či je potrebné defiskalizovať aj staré zariadenie, ako má zákazník pripravené priestory, pripojenie na internet a pod. Výber zariadenia vo veľkej miere závisí od konkrétnych potrieb zákazníka. Zvážiť treba najmä rýchlosť tlače, cenu či mobilitu zariadenia. Väčšina zákazníkov si volí fiškálnu tlačiareň s rýchlou tlačou, nadštandardne veľkým dátovým úložiskom a so záručným servisom a podporou. Nemenej dôležitú pozornosť pri výbere online registračnej pokladnice venujte aj tomu, aby bola certifikovaná, resp. aby jej pokladničný program a chránené dátové úložisko bolo certifikované Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. Podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice môžete používať len takúto pokladnicu.

e kasa
e Kasa tlačiareň k platobnému terminálu

Update identifikačných a autentifikačných údajov

Dva roky dozadu sa začal postupný nábeh na systém elektronickej evidencie platieb – eKasa. Na aktiváciu bolo potrebné zo strany podnikateľov stiahnuť identifikačné a autentifikačné súbory z portálu Finančnej správy. Platnosť týchto údajov po dvoch rokoch vyprší a je potrebné stiahnuť a nahrať ich znova do eKasa zariadenia. 2-ročná platnosť autentifikačných údajov sa počíta od ich stiahnutia z portálu Finančnej správy a nie od termínu ich nahratia do zariadenia. Po skončení platnosti autentifikačných údajov nebude možné e Kasa zariadenie používať, preto odporúčame nečakať s výmenou na poslednú chvíľu.

Komentovať