Dovolenky: liek pre telo i dušu

Užite si dovolenky každý rok

Podľa prieskumu a štúdií, viac než 30% Američanov každý rok nevyužíva všetky dni dovolenky, na ktoré majú nárok. Jedným z dôvodov je ich strach zo straty zamestnania. Avšak dovolenky sú prínosom nie len pre zamestnancov, ale i pre ich spoločnosti a pre americkú ekonomiku. Význam a výhody dovolenky sú zjavné a preto si užívajte tú vašu dovolenku naplno.

Výhody dovolenky

dovolenky

Dovolenky vám pomôžu v oblasti zdravia i práce

Zo zdravotného hľadiska, čas strávený počas dovolenky, mimo pracovného stresu a povinností, pomáha obnoviť a posilniť telo i dušu. Prieskum tiež zistil, že účastníci prieskumu s kardiovaskulárnymi ochoreniami, s rakovinou a ďalšími ochoreniami mali lepšie výsledky po voľných aktivitách a po skončení dovolenky, mali vyššiu pozitívnu emocionálnu úroveň, menej depresie a pod. Medzi ďalšie výhody patrí tiež nízky krvný tlak. Dovolenky veľmi pozitívne vplývajú najmä na ženy. Ženy, ktoré dovolenkujú menej ako raz za dva roky, trpia depresiami a stresom oveľa viac ako ženy, ktoré chodia na dovolenky dvakrát do roka.

Výhody kreativity a inovácie – Robert Kriegel, autor knihy „Ako uspieť v podnikaní bez sakramentsky tvrdej práce“, hovorí o tom, ako pracovníci získavajú svoje najlepšie nápady mimo pracoviska a mimo pracovného času. Pracovníci mimo práce nie sú pod nátlakom, nemusia reagovať na každý podnet a vtedy, úplne spontánne prichádzajú s inovatívnymi nápadmi a myšlienkami. Dovolenka by mala byť skutočne definovaná ako čas, kedy môžeme naozaj vypnúť, relaxovať a zabávať sa. Najmä pracovníci v kreatívnych oblastiach potrebujú mať možnosť načerpať nové sily. Ak máte prácu, ktorá je kreatívna a nemáte dlhšiu dobu voľno, časom „narazíte do steny“ alebo na „mŕtvy bod“, a potrebujete zmenu. Voľný čas počas dovolenky vám umožní osviežiť mozgové bunky.

Ekonomické a produktívne výhody – mnohé krajiny sa spoliehajú na cestovný ruch ako hlavný zdroj príjmov. Avšak menej dovolenkárov môže spôsobiť negatívny vplyv na ich rozpočet. Podľa výsledkov prieskumu, 34% opýtaných potvrdilo, že sa cítili lepšie vo svojej práci a boli produktívnejší, keď pravidelne chodili na dovolenky. Po takom výskume bolo jasné, že ľudia veria na význam, silu a dôležitosť dovolenky. Pracovníci, ktorí sa vzdali svojej dovolenky kvôli práci, paradoxne nerobia sebe ani zamestnávateľom žiadnu láskavosť. Aj keď sú fyzicky prítomní, častokrát sú psychicky ďaleko preč. A ak sú zamestnanci prepracovaní (hlavne pracovníci v kanceláriách), surfujú po internete. Neprispievajú však žiadnou tvorivou a výkonnou prácou.

dovolenky

Užite si dovolenku a do práce sa vráťte oddýchnutí a s novými nápadmi!

Komentovať