Dôvodov pre založenie firmy v zahraničí je niekoľko

Ste momentálne v situácii uvažovania o založení úplne novej firmy v zahraničí? Prípadne  rozmýšľate o premiestnení sídla vašej spoločnosti do niektorého zo známych daňových rajov? Takýmto strategickým rozhodnutím môžu mnohé firmy ušetriť značné finančné prostriedky. Možnosť ušetriť na dani je pre väčšinu západoeurópskych spoločností hlavným motívom na založenie firmy v zahraničí alebo častejšie premiestnenie sídla spoločnosti.

založenie firmy v zahraničí

Prečo je výhodné založenie firmy v zahraničí?

Založenie firmy v zahraničí nie je len o daniach

Ďalšími významnými dôvodmi pre založenie firmy alebo premiestnenie sídla spoločnosti do daňového raja je aj zabezpečenie ochrany pre osobné finančné informácie, žiadna kontrola zo strany miestnej štátnej správy alebo len lepšie a jednoduchšie podnikateľské podmienky s minimálnymi administratívnymi požiadavkami. Podnikateľov po celom svete vždy lákalo a láka založenie firmy v takej krajine, ktorej jurisdikcia ponúka nielen veľmi nízke až doslova nulové dane, ale aj dostatočnú ochranu a anonymitu vlastníckych a finančných pomerov vo firme.

Bermudy, Delaware, Luxembursko. Londýn alebo Honkong?

Tí podnikatelia, ktorí sa prostredníctvom špecializovaných agentúr zameraných na offshore aj onshore podnikanie, rozhodnú pre založenie firmy v zahraničí, majú si z čoho vyberať. Medzi daňové raje patrí množstvo ostrovných štátov či úplne malých a dosť neznámych  offshore krajín. Pre mnohé zahraničné spoločnosti je však sídlo firmy veľmi dôležité aj z pohľadu reputácie. Mnohí majitelia firiem preto pred ostrovnou krajinou, hoci aj s úplne nulovými sadzbami dane, uprednostňujú založenie firmy v zahraničí na renomovanej adrese.

Založenie firmy v zahraničí a vierohodnosť

Také krajiny, ako Švajčiarsko, Írsko, Luxembursko, Belgicko Singapur či Hongkong, sú všeobecne známe výbornými podnikateľskými podmienkami. Nízke dane pre podnikateľské subjekty, vysoká ochrana osobných a firemných údajov, fungujúca legislatíva a súčasne takmer žiadne dane z kapitálových ziskov. Podpora investícií je na vysokej úrovni. Všetky tieto krajiny si udržujú dobrú povesť v obchodnom svete, čo je pre mnohých zahraničných investorov veľmi dôležité. Založenie firmy v zahraničí na niektorej z klasických offshore ostrovných lokalít je pre mnohých podnikateľov nedostatočne vierohodné.

Komentovať