Dlhé luky a kuše v bitke pri Kreščaku

Bitka pri Kreščaku je podľa mnohých historikov pravdepodobne najdôležitejšou v histórii tzv. storočnej vojny. Dlhý waleský luk patril k účinným stredovekým ručným zbraniam. Lukostrelci boli jadrom taktickej bojovej stratégie anglického kráľa Edward III. Uvedomil si, že veľké množstvo šípov vystrelených naraz môže poraziť i oveľa väčšiu armádu. V júli 1346 sa na francúzskom pobreží pri Kreščaku stretlo asi 10-tisíc anglických mužov proti trojnásobnej presile Francúzov. Asi po prvýkrát v histórii tu došlo k priamemu súboju medzi takýmto počtom lukostrelcov a strelcov z kuší. Anglickí lukostrelci dokázali vystreliť za minútu šesť až sedemkrát viac šípov ako francúzski strelci z kuše.

kuše

Kuše mali veľký vplyv na boj.

Kuše – Londýnsky Tower ako sklad lukov a šípov

Anglický kráľ Edward III. budoval svoju armádu lukostrelcov  štrnásť rokov a vyzbrojil ju za menšie prostriedky než tradičných rytierov. Lukostrelci boli platení dobrovoľníci buď z radov sedliakov alebo chudobnejších zemanov. Na bojovom poli sa anglickí lukostrelci rozprestreli po stranách armády. Boli sformovaní v uzavretých jednotkách, ktoré sa mohli usporiadane presúvať. Oproti ostatným bitkám mali Angličania o dosť väčší počet dobre organizovaných lukostrelcov.

Kuše boli účinnejšie pri boji zblízka

Francúzi pod velením Filipa VI. Mali vo svojej armáde menej lukostrelcov. Častejšie sa medzi pešiakmi vyskytovali strelci z kuší. Kuše vlastnili len bohatší bojovníci. Strelcov z kuší vo francúzskej armáde bolo 6000, teda o niečo málo viac ako lukostrelcov v armáde anglickej. Nevýhodou kuše bolo, že sa nedala používať v uzavretých radoch Zároveň bola potrebná väčšia spolupráca medzi nosičmi ochranných štítov a strelcami pri nabíjaní kuše.

kuše

Kuše boli zblízka účinné.

Tetivy kuší ovplyvnil dážď

Rozhodujúcim faktorom v tejto bitke bol nečakaný silný dážď. Pre Francúzov bol najväčší problém to, že ich strelcom z kuší namokli tetivy. Kuša sa nedala používať, tetivy stratili svoju pevnosť. Anglickí lukostrelci ale „mali pod čapicou“, pretože svoje náhradné tetivy uchovávali pod prilbami. To s tetivami kuší nebolo možné. Možno aj tento fakt rozhodol o víťazovi bitky pre Kreščaku.

Komentovať