Devínsky hrad a jeho bohatá história

Základy impozantného hradu Devín, jedného z dôležitých miest histórie Slovanov, položili Kelti už v časoch pred naším letopočtom. Mohutný Devínsky hrad vypínajúci sa na skale nad sútokom Moravy a Dunaja v miestach hranice s Rakúskom má však nielen starobylú, ale aj nie tak dávnu históriu. Hrad Devín patrí k pamiatkam, ktoré rozhodne stoja za videnie. Devín sa nachádza asi desať kilometrov od centra Bratislavy a okrem iného sa k nemu môžu turisti dostať aj loďou.

devínsky hrad
Devínsky hrad ponúka krásne výhľady

Devínsky hrad ponúka skvelé výhľady

Devín bol pravekým hradiskom, z ktorého zostali iba zrúcaniny, avšak dodnes pôsobí veľmi impozantným dojmom. Dnes je Devín sprístupnený ako múzeum s voľnou prehliadkou. Starostlivo udržiavaný areál poskytuje skvelé výhľady na Dunaj, Moravu či Devínsku Kobylu, krásne vápencové návršie s bohatou flórou a faunou. V hradnej expozícii sa môžeme zoznámiť s históriou vojenstva, zbraní i s taktikou a spôsobmi dobývania hradu.

devínsky hrad
Devínsky hrad je skvelý celodenný výlet

Kto obýval hrad?

Tristo rokov pred naším letopočtom tu žili keltské kmene. Potom ich vystriedali Germáni. Potom prišli Rimania a Devín sa stal súčasťou legendárneho obranného valu Limes Romanus. Rimania, ktorí bránili svoju hranicu na strednom Dunaji až do roku 400, tu vybudovali skutočnú pevnosť. V 6. storočí prišli na Devínsky hrad prvý Slovania a o pár sto rokov neskôr sa hrad stal základom obrany Veľkomoravskej ríše pred západným tlakom Frankov. V 13. storočí už Devín plnil ďalšie obranné úlohy – ako jeden z kráľovských pohraničných hradov bránil západné hranice Uhorska. V roku 1809 ho vyplienili Napoleonove vojská. Od tej doby je ruinou. V roku 1836 sa hrad Devín stal miestom, kde sa prví slovenskí národní buditelia na čele s Ľudovítom Štúrom rozhodli brániť národnú identitu Slovákov. Prvý pochod Štúrovcov na Devín sa konal 24. apríla 1836 a táto tradícia sa dodržiava dodnes. Týmto dátumom sa na Devíne začína aj sezóna a v roku 1992 tu Slováci po prvýkrát zapálili svoju vatru zvrchovanosti.

Komentovať