Daňový režim onshore spoločnosti

V porovnaní so Slovenskou republikou alebo Českou republikou ponúkajú onshore jurisdikcie daňovo ústretovejšie podmienky a nastavenia pre podnikateľov. Onshore krajiny nie sú samozrejme typické daňové raje, daň z príjmov právnických osôb a ďalšie dane sú v týchto krajinách založené na podobných princípoch ako v SR a ČR, sú však často zamerané takým smerom, aby lákali určité odbory podnikania alebo konkrétne typy investičných spoločností a holdingov. Pri zvažovaní o založení onshore spoločnosti v optimálnej onshore krajine je odbor podnikanie dôležitým faktorom. Platí, že prakticky pre každú oblasť podnikania možno vybrať jurisdikciu s daňovo ústretovým nastavením pre podnikateľov a investorov.

onshore spoločnosti

Naplánujte si prosperujúci biznis pomocou onshore spoločnosti

Investičné spoločnosti, trusty, holdinové spoločnosti

Holandsko alebo Cyprus sú najčastejšou voľbou pre holdingové spoločnosti majúce za úlohu spravovať dcérske firmy a akumulovať či reinvestovať zisk. Maltské spoločnosti sú ideálne pre mnohé oblasti online podnikania a luxemburskej onshore spoločnosti prinášajú ideálne podmienky pre obchod na svetových akciových burzách. Výhodný daňový režim je dosiahnutý aj vďaka medzinárodným zmluvám o zamedzení dvojitého zdanenia alebo iným typom bilaterálnych či mnohostrannej dohôd v daňovej oblasti. Tieto zmluvy zaisťujú, že veľká časť príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky nie sú predmetom dane z príjmov právnických osôb v SR, ale sú zdaňované až na úrovni onshore spoločnosti, teda zahraničným príjemcom výnosov v krajine, ked je sídlo spoločnosti.

Onshore spoločnosti ako nástroj ochrany súkromia

Vyhľadávanou a podstatnou vlastnosťou onshore jurisdikcií je prístup úradov k súkromiu vlastníka. Mnohé nové členské krajiny EÚ presadzujú prístup, kedy v obchodnom registri musí podnikateľ uviesť o svojej spoločnosti aj osobe čo najviac informácií. Tieto sú väčšinou voľne dostupné komukoľvek a môžu byť jednoducho zahrnuté do ďalších informačných databáz. Prepojením záznamov z obchodného registra, katastra nehnuteľností, zbierky listín a obyčajného internetového vyhľadávača je tak ľahké vytvoriť relatívne presný prehľad o majetku podnikateľa, jeho aktivít a väzieb alebo dokonca zmapovať časť osobných príjmov. Založením onshore spoločnosti sa dá týmto veciam legálne predísť a zabezpečiť maximálnu anonymitu vlastníckych vzťahov onshore spoločnosti.

Komentovať