Daňové raje – rôzne lokality, podmienky aj výhody

Pri zmienke o daňových rajoch sa väčšine ľudí v myšlienkach premietne predstava dokonalej exotiky, pretože si akosi automaticky spájame pojem daňový raj s tropickým rajom Karibiku či iných vzdialených destinácii a týmito úvahami vôbec nie sme až tak ďaleko od pravdy, lebo mnohé daňové raje sa skutočne nachádzajú práve v exotických dovolenkových destináciách, ako je napr. Belize, Panenské ostrovy, Bermudy či Južná Afrika. Takže exotika s bielymi piesočnatými plážami, tyrkysovým morom a palmami nemusí vždy nevyhnutne znamenať iba relax, cestovanie a dovolenky ale môže úzko súvisieť práve s podnikateľskou činnosťou či byť spojením oboch týchto aktivít. Ak však hľadáte daňové raje, ktoré nie sú až na druhom konci sveta, niekoľko zaujímavých daňových destinácií môžete nájsť aj oveľa bližšie, napr. Cyprus, Malta, Luxembursko či Monako.

daňové raje

Aj Malta patrí medzi krajiny pokladané za daňové raje

Nie je raj ako raj…

Daňové raje sa však neodlišujú len lokalitou (napr. Európa, Karibik, Južná Afrika), ale aj podmienkami a daňovými výhodami, ktoré ponúkajú firmám a podnikateľom. Rozdiely medzi daňovými rajmi spočívajú aj v druhoch podnikania, ktorých sa daňové úľavy v tom-ktorom štáte týkajú. Kým niektoré daňové raje poskytujú daňové výhody všetkým druhom podnikateľských činností bez obmedzenia, iné majú presne vymedzené iba určité odvetvia, ktorých sa táto výhoda týka, napr. turistický ruch, finančníctvo, bankovníctvo, preprava, poisťovníctvo, stavebníctvo, nehnuteľnosti, obchod, marketing a pod.

Daňové raje a rozdiely v daňových výhodách

Ako sa daňové raje môžu líšiť výhodami, ktoré poskytujú? Veľmi jednoducho, pretože mnohé daňové raje poskytujú úľavy bez akýchkoľvek limitov a obmedzení, čo v preklade znamená „žiadne dane“, ale sú aj krajiny, kde sú stanovené určité poplatky, no i napriek tomu je tu podnikanie stále veľmi výhodné. Poplatky môžu byť stanovené v percentách, napr. 4,25 % na Cypre, ale aj v konkrétnych sumách, okolo 60, 100, 150 či 300 USD (napr. Maurícius, Panama) a tiež sa môžu odvíjať od výšky majetku. Rozhodnúť sa pre ten správny daňový raj a bankový účet v zahraničí je nesmierne dôležité a najlepšie vám v tomto smere pomôžu a poradia profesionálne firmy, ktoré sa zakladaním offshore spoločností zaoberajú.

Komentovať