Cúvacie senzory pracujú, ale autom namiesto vás nemanévrujú!

Toto si treba uvedomiť pri každej povinnej a aj doplnkovej autovýbave. Svoje vozidlo máte „pod palcom“ len vy, a preto každé ďalšie príslušenstvo považujeme len za nápomocné. Ani cúvacie senzory nereagujú na vaše myslenie a reakciu na aktuálne podnety, ale na prekážky a ich materiál, na orientáciu a vzdialenosť od vozidla. Ak v tomto máte jasno, nič vám nebráni vybrať si cúvacie senzory pre pohodlné a bezpečné zaparkovanie.  

cúvacie senzory
Parkovacie a cúvacie senzory Vertex XD 364 LED GOLD 18mm

Čo všetko dokážu cúvacie senzory?  

Najčastejšie si ich zakupujeme, keď v ovládaní vozidiel nie sme až takí zruční, resp. sme na cestách začiatočníci. Ďalej sú cúvacie senzory bežnou výbavou na vozidlách, s ktorými neraz musíme zaparkovať obťažne a za stiesnených podmienok. Nie sú výnimočné ani pre tých, čo pravidelne cestujú, menia parkovacie lokality a často ani nevedia, aké nástrahy mimo ich zorného poľa číhajú na auto.  

cúvacie senzory
Parkovací asistent a cúvacie senzory Vertex XD 335 S TFT XD 308 NIGHT VISION 14/18

S čím si neporadí ľudské oko, pri tom ho zastúpia cúvacie senzory?!   

Ich nespornou výhodou je, že sa aktivujú automaticky po zaradení spiatočky. Takisto by na nich mal fungovať parkovací spínač. V základnom balení bežne užívatelia nájdu riadiacu jednotku, štyri cúvacie senzory s priemerom približne 22 mm, napájací kábel, resp. napájací kábel aj k monitoru, bzučiak, frézovací vrták a manuál na napojenie a ovládanie. Veľkou výhodou je, ak celý cúvací systém máte doplnený o kameru, ktorú si napojíte na displej.  

Samozrejme, nemusíte mať hneď všetko, čo platí aj pri systéme cúvacích senzorov. Ak nie sú kamerou vybavené, jednoducho sa o prekážke a jej vzdialenosti dozviete varovným pípaním. To sa zintenzívňuje, čím ste k prekážke bližšie. Maximálne spozornieť treba pri neprerušovanom tóne. Vtedy ste od prekážky na chlp blízko a hrozí náraz.  

Z technických špecifikácií sa dozvedáme, že pre cúvacie senzory je nulová vzdialenosť pri  0,3 m a maximálna pri cca. 1,8 m. Celý systém podlieha vysielaniu a odrážaniu ultrazvukových signálov od prekážky. Na základe toho určuje riadiaca jednotka možnú vzdialenosť. Rátame aj s istými odchýlkami a spoliehame sa len na svoje zručnosti za volantom!  

Komentovať