Čo je to vlastne tá offshore spoločnosť?

Problematika offshore spoločností je nielen v týchto dňoch často diskutovanou a občas aj značne kontroverznou témou. Niektorí sa na ňu pozerajú značne negatívne, iní majú názor úplne opačný. V tomto krátkom príspevku sa pokúsim trocha objasniť čo to vlastne tá offshore spoločnosť je. Snáď to pomôže prispieť k vytvoreniu si vášho vlastného názoru na túto aktuálnu tému.

Prečo vlastne offshore?

Samotné slovo „offshore“ je z angličtiny a voľne sa dá preložiť ako „na mori“. Offshore spoločnosť  môže podnikať iba mimo štátu alebo oblasti, kde je registrovaná. Práve z tohto dôvodu sa všeobecne označujú ako „offshore“. V legislatíve daných štátov sa tieto spoločnosti zvyčajne označujú ako International Business Company (IBC).

A čo označenie „daňový raj“ ?

Obmedzenie podnikateľskej činnosti mimo štátu, kde je spoločnosť registrovaná, je kompenzované radom výhod offshore spoločnosti. Je to hlavne nižšie alebo žiadne zdanenie a ďalšie úľavy. A práve nižšia alebo aj nulová daň z príjmov takejto spoločnosti dala vznik označeniu „daňový raj“. Väčšina ľudí si pod týmto pojmom predstaví typické daňové raje, ako Panama, Seychely alebo Belize. Málo kto už vie, že za určitých podmienok je daňovým rajom napríklad aj USA.

Spoločnosť založená v offshore jurisdikciách

Spoločnosti zakladané v offshore jurisdikciách, ako je Belize, Panama, Britské Panenské ostrovy, Seychelly a mnoho ďalších štátov ťažia z neobyčajne flexibilného zákonodarstva, jednoduchosti operácií, žiadnych daní a politickej stability. V mnohých prípadoch používajú jednotlivci IBC na držanie investícií, prevádzkovanie bankových účtov, vlastníctva a ochrane majetku, alebo na obchodovanie v mene obchodných či expedičných offshore spoločností.

offshore

Offshore spoločnosť založená na Panenských ostrovoch je trendom v podnikaní.

Niektoré výhody offshore spoločnosti

Všeobecných aj praktických výhod založenia offshore spoločnosti v takých oblastiach je samozrejme niekoľko. Neplatia žiadne obmedzenia ohľadom národnosti zakladateľov spoločnosti a neuplatňujú sa požiadavky na odhalenie vlastníctva spoločnosti a jej akcií. Akcie  môžu byť na meno alebo na doručiteľa v závislosti na jurisdikcii miesta založenia offshore spoločnosti. Neexistujú žiadne požiadavky na adresu riaditeľa a úradníkov. Dôležitá je hlavne skutočnosť, že nie je  žiadna daň z príjmu ak spoločnosť podniká mimo jurisdikcie, neuplatňuje sa devízová kontrola a devízové obmedzenia a žiadne požiadavky na ročné finančné výkazy.

Vysoká miera utajenia a anonymita offshore spoločnosti

Pre založenie offshore spoločnosti sú populárne tie štáty, ktorých právny systém je charakterizovaný zákonmi na ochranu súkromia a zavedenou finančnou štruktúrou. Podstatný je aj vládny záujem na vyvíjanie komerčných aktivít a vytváranie priateľského daňového prostredia. Jurisdikcie, ktoré poskytujú tieto výhody generujú svoje príjmy prevažne zo série poplatkov. Sú to hlavne ročné licenčné poplatky, ktoré sú hradené miestnej vláde pre udržanie daňového štatútu spoločnosti. Offshore spoločnosť platí poplatky miestnym registračným právnikom za poskytnutie registrovaného sídla spoločnosti a registračným agentom. Platia sa poplatky za služby spojené s vyplňovaním ročných výkazov, vedenie účtovníctva alebo za vyhľadávanie iných obchodných príležitostí a kontaktov pre danú offshore spoločnosť.

offshore spoločnosť

Založenie offshore spoločnosti v daňovom raji dnes nie je žiadny problém.

Komentovať