Chystáte si motýlika na spoločenský hybrid event? 

V živočíšnej aj rastlinnej ríši sa so slovom kríženec stretávame odjakživa. Výsledkom spojenia dvoch alebo viacerých zložiek vznikne niečo nové a iné. Máme ich doma v podobe našich miláčikov, v kvetináčoch na balkóne a aj na tanieri. Odborne sa označujú slovom hybrid. A stále častejšie vozíme svoje deti do školy v hybridnom aute. To je časté a používané označenie, ktoré ani nemusíme nikomu vysvetľovať. Ale čo sa skrýva za spojením dvoch slov hybrid a event? Hybrid event

hybrid event
Hybrid event je dnes v kurze

Hybrid event je kombináciou osobného a digitálneho 

    Ostaté dva roky naše správanie, pracovné možnosti aj osobné rozhodovanie sa v značnej miere ovplyvnili  rôzne opatrenia súvisiace s covidovou pandémiou. Zmenili sa  naše rutinné spôsoby, častejšie pracujeme z domu, deti si plnia domáce úlohy prostredníctvom online prepojenia so školou, vysokoškoláci prezentujú seminárne práce sediac doma pred svojim laptopom. Virtuálne udalosti, alebo ak chcete virtual events, sa stávajú bežnou spoločenskou nevyhnutnosťou. Organizovanie hybridných udalostí zmenilo aj spôsob a možností nášho podnikania. . Používanie kvalitného domáceho internetového pripojenia sa stáva všeobecne akceptovaným štandardom. Podnikatelia a aj ich zákazníci si veľmi rýchlo uvedomili a akceptovali, že virtuálne vykonávanie rozmanitých obchodných aj spoločenských aktivít je súčasným trendom.   Hybrid event sa stáva zaujímavou možnosťou, ako v mnohých prípadoch  efektívnejšie vykonávať svoje podnikateľské zámery. 

hybrid event
Hybrid event ponúka neobmedzené možnosti

Niektoré výhody hybridného podujatia 

   Online udalosti, či už ide o virtuálne konferencie, pracovné stretnutia alebo obchodné výstavy, môžu vám alebo vašej organizácii poskytnúť množstvo výhod. Hybridné podujatia môžu podporiť profesionálne vytváranie kontaktov. Zdieľanie si navzájom informácií. Vytváranie sietí medzi virtuálnymi aj osobne prítomnými skupinami účastníkov vo video štúdiu. Bez ohľadu na to, akou formou sa ľudia rozhodnú zúčastniť sa vášho hybrid eventu, výber správnych technologických riešení je rozhodujúci. Analýza samotného priebehu eventu podporuje dlhodobé budovanie zákazníckej komunity. A čo je najlepšie, tieto komunity môžu pretrvávať a pridávať hodnotu vášmu podnikaniu dlho po skončení samotnej udalosti. Dobre pripravený scenár, špičkovo zariadené video štúdio a zopár jeho profesionálnych technikov dokáže pripraviť zmysluplné hybridné podujatia. Plné informácií, rozhovorov, detailných záberov a interaktívnych zážitkov

Komentovať