Cestovné náhrady a ich rozdielne parametre

Ak ste vodičom z povolania, pri výkone vašej práce vám vzniká nárok na takzvané diéty. Kompenzácia stravného, nazývaná aj ako cestovné náhrady má v rôznych krajinách rôznorodé parametre. Slovenské taxy na preplácanie náhrad za cestovné sú veľmi konzervatívne. V roku 2020 platí, že ak ako vodič vykonáva svoju prácu od piatich do nanajvýš dvanástich hodín, podľa výmery má právo na diéty vo výške piatich eur a desiatich centov. Cena za cestovné náhrady stúpa v závislosti od počtu hodín. Ak sedíte za volantom viac ako dvanásť hodín, automaticky sa pripočítava väčšia suma –  z pravidla je to sedem eur a šesťdesiat centov. Pri výkone práce nad rámec osemnástich hodín sa dostávate na sumu 11,60 eur. Okolité krajiny majú tento finančný rebríček nastavený inak. Do ktorých krajín sa teda oplatí cestovať z hľadiska diét? 

Čím dlhšia cesta za volantom, tým väčšie diéty.

Zahraničné cestovné náhrady

Ak sa dlhodobo pohybujete v segmente prepravy, zrejme vás neprekvapí fakt, že zahraničné pracovné cesty sú z pohľadu cestovných náhrad pre vodiča rozhodne lákavejšie. Takzvané diéty zvyšujú svoju hodnotu v závislosti od krajiny do ktorej vedie vaša cesta. Z pohľadu diét sú pre vodiča veľmi výhodné krajiny v našom susedstve, a to Rakúsko, Poľsko či Maďarsko. Výška cestovnej náhrady sa líši od danej krajiny. Pre rok 2020 platí, že ak máte namierené napríklad do Belgicka na 12 až 24 hodinovú cestu, vaše cestovné náhrady sa šplhajú do výšky 46 eur. Ešte viac lákavé je Írsko, ktoré hlási sumu až 53 eur. 

Ak máte naplánovanú pracovnú cestu za volantom naprieč niekoľkými krajinami, platí jednoduchá zásada pri prechode viacerých hraníc, a to že diétu dostávate podľa toho, v ktorej krajine strávite najviac času. Samozrejmosťou je, že každý deň máte započítaný individuálne. Ako príklad môže poslúžiť to, že ak odchádzate na cestu do Nemecka, pokojne sa môže stať, že jeden deň diéty bude zohľadnený podľa Českej taxy a deň návratu zas podľa Nemeckej. 

Komentovať