Bahamy nie sú len jedinečné pláže a potápanie

Niektoré historické pramene tvrdia, že Kryštof Kolumbus počas svojej objavnej plavby najprv narazil so svojou flotilou práve na jeden z ostrovov terajšieho Bahamského súostrovia. Uvádza sa, že v roku 1492 pristál na dnešnom San Salvador a vyhlásil tento novoobjavený ostrov za španielsku dŕžavu. Postupne sa začali na ostrovoch usadzovať občania britského pôvodu a už v roku 1717 sa Bahamy stali britskou kolóniou. Po viac ako dvesto rokoch získalo toto súostrovie  samosprávu a od roku 1973 je nezávislou súčasťou britského Commonwealthu. Úradným jazykom je tak samozrejme naďalej aj medzi dovolenkármi na tomto exotickom súostroví obľúbená angličtina. A ešte jedna poznámka – súostrovie sa geograficky rozprestiera juhovýchodne od amerického poloostrova Florida a severovýchodne od známej Kuby.

Bahamy

Bahamy nie sú len nádherné a čisté pláže.

Reťaz vápencových a korálových ostrovov

Z geomorfologického hľadiska sú Bahamy budované dlhým pásom ostrovov a stoviek ostrovčekov vápencového alebo korálového pôvodu. Nie sú tu žiadne kopce či dokonca pohoria a ani strmé pobrežie. Prevládajú nádherné rozľahlé pláže, ktoré sú hlavným cieľom dovolenky najmä turistov z neďalekej severoamerickej pevniny. Podnebie je tu charakteristicky tropické, hlavne pod citeľným a viditeľným vplyvom severovýchodných pasátov a teplého Golfského prúdu.

Bahamy

Bahamy sú miestami ako raj na zemi.

Bahamy majú aj hlavné mesto

Asi máloktorý dovolenkujúci návštevník nenavštívi Nassau, ktoré je hlavným mestom súostrovia. Má z pochopiteľných dôvodov tak trocha americký ráz, ale aj zachovanú istú dávku karibskej príchuti. Kombinácia historickej architektúry a modernej vitality dáva mestu zvláštny šarm. Okrem známeho Grand Bahama Island, miesta s nedotknutou prírodou, je cieľom dovolenkárov aj Lucayan National Park, ktorý predstavuje najväčší systém podzemných jaskýň na svete. Na pobreží tohto národného parku sú niektoré z najkrajších pláží na svete.

Bahamy

Bahamy majú aj hlavné mesto. Je ním Nassau.

Bahamy majú britské dopravné pravidlá

Platia tu britské pravidlá, t.j. jazdí sa vľavo, osobitnú pozornosť je nutné venovať početným kruhovým objazdom. Medzinárodné letiská sú na súostroví Bahamy v hlavnom meste Nassau a Freeporte. Najrýchlejším spojením medzi jednotlivými ostrovmi sú vnútroštátne lety, ale je možné využiť na presun aj niekoľko trajektov medzi ostrovmi.

Komentovať