Aj vás fascinuje záhrada na streche?

zahrada

Letná záhrada na streche vášho domu

S intenzívnou developerskou činnosťou sa v posledných rokoch stáva čoraz aktuálnejšia otázka zachovania mestskej zelene. Ako prijateľné riešenie sa javí možnosť vnášať zeleň na strechy budov a budovanie strešných záhrad sa stáva čoraz populárnejšie už aj v našich končinách.

Aké sú prínosy záhrady na streche?

Záhrady na strechách majú celý rad výhod. Medzi tie hlavné patrí:

  • zabraňovanie prehrievaniu alebo ochladzovaniu budovy
  • zadržiavanie vody a jej postupné odparovanie a teda zlepšovanie mikroklímy
  • produkcia kyslíka a absorbcia oxidu uhličitého
  • znižovanie prašnosti a hladiny hluku
  • pozitívny estetický vplyv a tvorba životného priestoru pre rastliny a živočíchy.

Realizácia strešnej záhrady

Skôr ako sa pustíte do zazelenenia vašej strechy, mali by ste si uvedomiť, že samotná realizácia si vyžaduje profesionálny prístup. Treba totiž zohľadniť bezpečnostné predpisy. Dôležitý je sklon strechy, bezpečnosť strešnej konštrukcie, či dostatočná izolácia.

Extenzívna alebo intenzívna strešná záhrada?

záhrada

Letná záhrada/terasa podľa vašich predstáv

Podľa druhu výsadby sa rozdeľujú zelené strechy na extenzívne a intenzívne. Extenzívne ozelenenie je najčastejším a zároveň najjednoduchším spôsobom vytvorenia strešnej záhrady. Má pomerne nízke obstarávacie náklady, vyžaduje minimálne stavebné úpravy a je vhodné ako na šikmé, tak i na ploché strechy. Výška substrátu je 3- 15 cm, vysádza sa tráva, suchomilné trvalky ako skalničky a nízke kry. Obvykle sa na takéto zelené strechy vstupuje len pri odstraňovaní nežiadúcej buriny.

Intenzívne strešné záhrady sú náročnejšie nielen na realizáciu ale aj údržbu. Takéto záhrady sú  navrhované spolu so stavbou, aby bola zabezpečená potrebná statika. Výška substrátu je minimálne 30 cm a niekedy môže dosahovať aj 2 metre. Môžu na nej rásť menšie dreviny, kríky, kvety, tráva, podobne ako v klasickej záhrade. Takáto strecha môže byť len plochá a vyžaduje intenzívnu starostlivosť. Okrem zavlažovania je potrebné aj hnojenie a vstupovanie na ňu je teda žiadúce.

Prechodným riešením sú strechy s jednoduchou intenzívnou zeleňou, kde výška substrátu je 15 – 20 cm a dominantné rastliny tvoria kríky.

Strešná záhrada svojpomocne

Ak si na zelenú strechu na budove netrúfate, skúste najskôr niečo menšie. Čo takto zazelenať strechu garáže, altánku, prístrešku na auto alebo smetné nádoby? Pri troche štúdia to určite zvládnete aj svojpomocne.

Komentovať