Aj krátka zbraň má svoj kaliber

Otázok súvisiacich s výberom, vlastnením a prevádzkou nejakej vhodnej krátkej strelnej zbrane, je nielen na internetových diskusných fórach neúrekom. Diskutujúcich zaujíma nielen kvalita a druh krátkej zbrane, jej cenová dostupnosť, technické parametre vrátane váhy ale aj jej kaliber. Mnohí uprednostňujú pištoľ, ktorá by ich svojou veľkosťou a váhou príliš pri nosení neotravovala a zároveň aby si s ňou občas príjemne a nie príliš draho zastrieľali aj na najbližšej strelnici.

krátka zbraň

Krátka zbraň – Sig Sauer P226

Kaliber a kapacita zásobníka

Kaliber zbrane je číselným vyjadrením v milimetroch vnútorného priemeru vodiacej časti vývrtu hlavne. Alebo aj ináč vyjadrené je to vlastne priemer vývrtu medzi protiľahlými poľami a zároveň aj vonkajší priemer projektilu akejkoľvek strelnej zbrane. Kaliber krátkej zbrane a kapacita jej zásobníka je často diskutovanou témou hlavne medzi nováčikmi v tejto oblasti. Podľa niektorých je krátka zbraň ráže 9 mm úplne postačujúca na účely sebaobrany a kapacita zásobníka minimálne 15 nábojov. Je samozrejme dôležité si uvedomiť, aká je naša hlavná motivácia a dôvody, prečo sme sa rozhodli vlastniť nejakú osobnú krátku zbraň. Či prevláda motivácia príležitostnej streľby na strelnici, nutná aktívna každodenná sebaobrana alebo si ju chceme len so sebou zobrať do príručnej batožiny na rodinnú dovolenku.

Aj revolver je krátka zbraň

Je tiež nutné zmieniť sa aj o revolveroch. Hoci je táto krátka zbraň v porovnaní s pištoľou dnes až na druhej koľaji, má svoje miesto na trhu s ručnými strelnými zbraňami. Revolver je rokmi preverený ako zbraň úplne spoľahlivá a na ovládanie jednoduchá. Tým, že nemá pohyblivý záver, nemôže dôjsť k zaseknutie náboja v komore alebo k inej mechanickej poruche. Majitelia revolvera jednoducho nemusia riešiť večnú otázku, či nosiť krátku zbraň s nábojom v komore alebo nie. A navyše sú tieto zbrane krásne. Ak máte jasnú predstavu pre aký účel krátku zbraň potrebujete, kúpte si to, čo je vášmu srdcu najbližšie a akú sumu peňazí ste v danej chvíli ochotní za krátku zbraň zaplatiť.

Komentovať