Airsoft simuluje bojové akcie

Dosť zjednodušene sa dá povedať, že airsoft predstavuje kolektívny šport simulujúci bojové situácie. Airsoftová hra má presne stanovené a vopred dohodnuté pravidlá. Súperiace airsofotové družstvá používajú funkčné repliky skutočných zbraní. Zároveň ide aj o tréning pripravenej taktiky, tímovej spolupráce v simulovaných bojových akciách až po prežitie jednotlivca v boji. Svojim základným princípom je airsoft veľmi podobný paintballu. Rozdiel je však viditeľný najmä pri používaných airsoftových zbraniach a munícii.

Airsoft a zbrane

Airsoftové zbrane sú, opäť dosť zjednodušene povedané, menej výkonné plynové zbrane. Sú to rôzne typy vzduchoviek s obvyklou úsťovú energiou strely okolo 1J. Zákon o zbraniach a strelive zaraďuje airsoftové zbrane do kategórie D, teda medzi zbrane voľne predajné osobám starším ako 18 rokov spôsobilým na právne úkony. Pre svoj realistický vzhľad imitujúci ostré strelné zbrane sú veľmi populárne. Používajú ich nielen aktívni hráči airsoftu na simuláciu vojenských operácia a boja, ale stávajú sa predmetom zberateľstva zanietených jednotlivcov. Ku streľbe z týchto zbraní sa užívajú plastové guľôčky.

airsoft

Airsoft – na prvý pohľad na nerozoznanie od reálnej bojovej akcie

Maunály,plynovky, elektriky

Po konštrukčnej stránke sa zvyčajne airsoftové zbrane delia na tzv. manuály, elektriky a plynovky. Prvé dve kategórie patria konštrukčne medzi vzduchovky, pri ktorých energiu strele dáva vzduch stlačený piestom vo valci. Plynovky patria medzi expanzné zbrane, kde energiu strele dáva expanzia vopred stlačeného plynu unikajúca zo zásobníka.

Airsoft robia celé rodiny

Ako prvé sa v airsoftových hrách začali používať manuály a stále zostávajú najviac rozšírenou kategóriou airsoftových zbraní. Ide v podstate o realisticky vyzerajúce vzduchovky, ktoré je nutné pred každou ranou samostatne natiahnuť rukou. Guličky sú do zbrane automaticky podávané zo zásobníkov. Manuály najčastejšie kupujú rodičia pre zábavu svojich detí. Streľba z týchto menej výkonných airsoftových zbraní je jednoduchá a relatívne veľmi bezpečná aj v porovnaní s bežnými vzduchovkami. Medzi profesionálnejšími hráčmi airsoftu sú z manuálov najviac rozšírené výkonné pušky. Dlhé aj krátke manuály si rovnako často kupujú aj začínajúci hráči airsoftu.

 

Komentovať